Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Straff- och processrättslig översiktskurs

Kurs 15 högskolepoäng

Allmänt om kursen

Kursen är en översiktskurs inom ämnesområdena straff- och processrätt och ges som en distanskurs med frivilliga seminarier i Helsingborg under vår- och hösttermin. På sommaren ges kursen som en ren distanskurs utan seminarier.
 

Kursens innehåll

Introduktionsdel
Kursen kräver inga förkunskaper i juridik och inleds därför med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och juridisk metod.

Straffrätt och brottmålsprocessen
Kursen syftar till att du ska få en helhetsbild av brottsligheten, straffsystemets uppbyggnad och den allmänna processen i brottmål.

Civilprocessen
Kursen ger insikter i huvudprinciperna för tvistemålsprocessen i allmän domstol samt alternativa former för tvistlösning.
 

Kursens moment

Föreläsningar
För vart och ett av ämnesområdena finns ett flertal multimediaföreläsningar som du kan se på via Internet när det passar dig.

Självrättande prov
I direkt anslutning till de flesta av kursens föreläsningar finner du självrättande prov med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest. 

Övningsuppgifter
Löpande under kursen ges du möjlighet att göra övningsuppgifter som knyter an till undervisningen på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt av lärarna på kursen. Dessa uppgifter har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång utan syftar endast till underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

Prov
I kursen ingår obligatoriska skriftliga prov omfattande totalt 9 högskolepoäng.

Seminarier
Seminarierna är frivilliga och ges utöver den ordinarie undervisningen på kursen. Seminarierna syftar bland annat till att ge dig möjlighet att diskutera straff- och processrättsliga frågor med dina kurskamrater. Du måste vara väl förberedd för att kunna delta i seminarierna.

Examination
Examination motsvarande 6 högskolepoäng sker i slutet av kursen i Lund och Stockholm i form av skriftlig salstentamen. När kursen ges med seminarier i Helsingborg erbjuds tentamen även där.

Vi besvarar dina frågor!

Du kan när som helst under kursens gång ställa frågor till lärarna genom vårt diskussionsforum, genom mejl eller genom att ringa. Vår målsättning är att besvara alla frågor inom 24 timmar.

För ytterligare information om kursens innehåll och utformning, kontakta lärarna på kursen på 046 - 222 11 26 eller str [at] jur [dot] lu [dot] se. Du kan även läsa mer på http://www.jur.lu.se/#!JSRA01.

Kontakt

Juridiska institutionen
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund
Box 207, 221 00 Lund
+46 46 222 10 00

Film om kursen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Blandad undervisningstid Helsingborg, halvtid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar: 5 varav 0 är obligatoriska

21 januari 2019 - 9 juni 2019

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2019

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)19,10

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)19,42

Folkhögskolebetyg (BF)4,00

Högskoleprovet (HP)0,90

Akademiska poäng på grundnivå (APGR)165,0

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 201985 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Straff- och processrättslig översiktskurs är 32 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen