Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Straff- och processrätt med juridikdidaktik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Denna distanskurs vänder sig i första hand till dig som vill komplettera din utbildning för att bli legitimationsbehörig eller för att kunna genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning. Även andra som vill fortbilda sig är välkomna att söka kursen. Kursen ingår som delkurs på vår populära lärarlyftsutbildning, är väl utprovad och har en direkt koppling till ämnesplanens mål. Kursen är en översiktskurs inom ämnesområdena straff- och processrätt. De ämnesdidaktiska momenten ger dig praktiskt användbara verktyg och underlag för lektionsplanering som du kan använda direkt i hemklassrummet.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen består av två delar. Den första delen ger en helhetsbild av brotten samt en förståelse för kriminalpolitikens och straffpolitikens syfte och medel, straffsystemets uppbyggnad, kunskap om den allmänna straffprocessen, av de straffprocessuella grundbegreppen, de centrala processprinciperna och de processrättsliga instituten.

Den andra delen ger grundläggande insikter i huvudprinciperna för den allmänna civilprocessen och för skiljeförfarandet, förlikningsförhandlingar och medling. Den ger också kunskap om samt förmåga att förstå de processuella grundbegreppen och de allmänna processprinciperna samt goda insikter om centrala processrättsliga institut.

Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter eget schema. Juridiska fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser.

Kursens delar

Föreläsningar

För vart och ett av ämnesområdena finns ett antal multimediaföreläsningar som spelats in med lärare på Juridiska fakulteten. Dessa kan du se på via Internet när det passar dig.

Ämnesdidaktiska seminarier

Kursen innehåller två ämnesdidaktiska digitala seminarier som är obligatoriska och omfattar 1 högskolepoäng vardera. Varje seminarium omfattar två heldagar. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna diskuteras straff- och processrättens centrala juridiska begrepp och problemställningar, och hur man som lärare med hjälp av rättspraxis och övningsuppgifter kan göra det möjligt för gymnasieelever att identifiera och lösa sådana problem. Dessutom innehåller seminarierna projekt som syftar till att ge kursdeltagarna konkreta exempel på verktyg och övningar att använda i hemklassrummet, så som att upprätta stämningsansökan, analysera rättsfall och genomför ett rättegångsspel i straffrätt. Vi behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasielever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter på juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling.

Självrättande test

I varje modul finns självrättande test med flervalsfrågor som hjälper dig att på egen hand göra ett snabbt kunskapstest. 

Övningsuppgifter

Dessa icke-obligatoriska uppgifter knyter an till de olika rättsområdena. Du skriver svar på frågorna och skickar in dessa till lärarna på kursen. Uppgifterna rättas och kommenteras individuellt. Övningsuppgifterna har ingen betydelse för tentamen eller kursens fortsatta gång utan är endast till för att underlätta din inlärning och ge dig en uppfattning om hur mycket du har lärt dig.

Obligatoriska prov

I kursen ingår tre obligatoriska prov omfattande totalt 3 högskolepoäng. Dessa görs på distans.

Examination

Skriftlig examination motsvarande 10 högskolepoäng sker i slutet av kursen i Lund, Helsingborg och Stockholm.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Juridiska institutionen

Besöksadress
Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund

Postadress
Box 207, 221 00 Lund

+46 46 222 10 00

https://www.jur.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%. Vid lika meritvärde görs urval på högskoleprovet. Om det också är lika görs urval med lottning.

Anmälan & antagning

Start Summer Semester 2024

Blandad undervisningstid Lund, heltid 100%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
3 av vilka 3 är obligatoriska

Studieperiod

3 juni 2024 - 11 augusti 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Straff- och processrätt med juridikdidaktik är 32 500 SEK.