Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen

Kurs 7,5 högskolepoäng

Är minnet av Förintelsen hotat? Kan det vara så att det ökande antalet böcker, filmer, dokumentärer, muséer och minnesmärken som rör Förintelsen inte stärker minnet, utan snarare medför att minnet av Förintelsen håller på att utplånas?

På denna kurs kommer vi att ta vår utgångspunkt i ett urval överlevandeskildringar och Förintelserelaterade filmer, och utifrån olika perspektiv reflektera över hur Förintelsen gestaltats, tolkats och ihågkommits under de senaste femtio åren. Har det kollektiva minnet förändrats, och i så fall hur? Vilka teologiska och filosofiska frågeställningar diskuteras i dessa böcker och filmer, och vilka svar ges? Vilken bild presenteras av judendom som såväl kultur som explicit respektive implicit religion? Finns det risker förknippade med att använda filmer som till exempel Schindlers List när man undervisar om Förintelsen och Förintelserelaterade frågor – och ska man verkligen resa till Auschwitz med skolelever och konfirmander?

Kursen går att läsa som fristående kurs såväl på campus och som på distans via internet. Merparten av undervisningen sker via internet – varför dator och internetuppkoppling är en förutsättning för att följa undervisningen i sin helhet – och kompletteras av ett mindre antal schemalagda seminarier (i Lund) och/eller webinarier (via webben). Kursen tenteras genom författandet av en mindre uppsats.

I mån av möjlighet och intresse anordnas under kursens gång en studieresa till Krakow och Auschwitz, där vi bland annat reflekterar över hur minnet av Förintelsen och judendomen idag förs vidare. Antalet platser på resan är begränsat och varje deltagare betalar själv sina kostnader (uppskattningsvis 3500 kronor).

Mer om utbildningen hittar du på https://www.ctr.lu.se/kurs/JUDB37

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund
Box 192, 221 00 Lund

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Religionsvetenskaplig grundkurs, 30 hp (CTRA12 el motsvarande) alternativt 30 hp akademiska studier varav 15 hp judaistik.

Urval

Platsgaranti

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 25%

På svenska

20 januari 2020 - 7 juni 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Judaistik: Efter Auschwitz - minnet av Förintelsen är 12 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen