Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Konstnärlig masterexamen

Beskrivning

Konstnärlig masterutbildning i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier är ett tvåårigt utbildningsprogram på heltid. Programmets syfte är att förbereda bildkonstnärer för att definiera och formulera ett forskningsprojekt i fri konst som syftar mot antagning till ett doktorandprogram i fri konst. Utbildningen håller en hög internationell profil och förbereder för en yrkesverksamhet på internationell nivå.

Fokus ägnas det individuella forskningsprojekt som den sökande antas med och utvecklas under programmet. Från detta projekt uppmuntras studenten att utveckla forskningsfrågor som kommer ut ur egna forskningsprocesser och konstnärliga metoder. Dessa diskuteras och utvecklas i förhållande till andra metoder som har uppkommit ur andra, relevanta, forskningsfält i nära samarbete med förekommande akademiska discipliner. Genom denna träning stimuleras studenten till att utveckla egna metoder som skiljer sig från dem som tillämpas inom andra forskningsfält.

Undervisningsformen innefattar såväl seminarier som kurser. I seminarierna ingår egna seminarier inom programmet och gemensamma seminarier tillsammans med doktorandprogrammet vid Konsthögskolan i Malmö, där studenten blir auskultant. Kurser innefattar metodkurser med särskild inriktning på konstnärliga forskningsprojekt men också mer allmänna metodkurser med inbjudna forskare och konstnärliga forskare från Lunds universitet och andra lärosäten. En kurs i forskningsetik ges också.

Examensarbetet utgörs av en gemensam utställning/seminarium/trycksak/konferens där det individuella projektet presenteras. En längre individuell text med förslag till forskningsprojekt med forskningsfråga och tidsplan krävs också. Undervisning, handledning och examination sker på engelska.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.khm.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Konsthögskolan i Malmö

Besöksadress
Bergsgatan 29, 21422 Malmö

Postadress
Konsthögskolan i Malmö, Box 4035, 20311 Malmö

http://www.khm.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst eller motsvarande.

Urval

Antagningsprov och intervju.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Malmö, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 4 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Konstnärligt masterprogram i fri konst med inriktning mot forskningsförberedande studier är 400 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master