Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Yt- och kolloidkemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Intresserad av att förstå processer som sker vid olika gränsytor i naturen? Fördjupa dig i olika ytors egenskaper på molekylär nivå. Lär dig om mekanismer och krafter som uppstår vid reaktioner på olika ytor, vid rengöring och målning, matlagning och industriella processer.

KEMB07. Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska insikter om polymerlösningars och kolloidala systems egenskaper på en molekylär nivå.

Många processer i naturen och många processer som vi utnyttjar dagligen pågår vid en gränsyta, som kan vara en flat yta eller ytan av en liten partikel (kolloid). Detta innefattar t.ex. de komplexa processer som föregår vid cellens yta, rengöring, målning, matlagning och industriella processer som utvinning av mineral, vattenrening, och produktion av kemikalier. Du kommer att lära dig mer om dessa tillämpningar och vilka mekanismer och krafter som är viktiga för att processerna ska fungera. Viktiga fenomen som vätning, aggregering, emulgering, dispergering och skumbildning kommer att diskuteras. Vi kommer också att diskutera ytors egenskaper vad gäller laddning och vätning och hur detta påverkar adsorption av olika ytaktiva ämnen. Ytakiva ämnen själv associerar i lösning i olika strukturer som beror på ämnenas molekylstruktur och omgivningens egenskaper. Du kommer även att få en överblick av olika experimentella tekniker inom yt- och kolloid kemi. Under laborationerna får du också möjlighet att använda några av dem. 

Kursinnehåll

Föreläsningar: Kursen behandlar ytenergi och gränsytefenomen, kolloidal stabilitet, tensider och associationskolloider, emulsioner och emulsionsstabilitet, polymerlösningar, polymergeler, reologi samt ljus- och röntgenspridning.

I kursen ingår ett antal laborationer. Dessa är valda för att illustrera genomgångna teorimoment och befästa kunskaper. Stor vikt läggs vid studenternas skriftliga och muntliga redogörelser av laborationer och gruppövningar.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Fysik B/Fysik 2 samt KEMA10/KEMA00, KEMA01, KEMA12/KEMA02 och KEMA03

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Sista ansökningsdag 2021-10-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Yt- och kolloidkemi är 36 250 SEK.