Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Yt- och kolloidkemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Intresserad av att förstå processer som sker vid olika gränsytor i naturen? Fördjupa dig i olika ytors egenskaper på molekylär nivå. Lär dig om mekanismer och krafter som uppstår vid reaktioner på olika ytor, vid rengöring och målning, matlagning och industriella processer.

KEMB17. Kursen syftar till att ge övergripande förståelse av yt- och kolloidkemiska fenomen och deras många tillämpningar inom tillverkningsindustri, miljö, biologi, livsmedel och medicin.

Många processer i naturen och många processer som vi utnyttjar dagligen pågår vid en gränsyta, som kan vara en flat yta eller ytan av en liten partikel (kolloid). Detta innefattar t.ex. de komplexa processer som föregår vid cellens yta, rengöring, målning, matlagning och industriella processer som utvinning av mineral, vattenrening, och produktion av kemikalier. Du kommer att lära dig mer om dessa tillämpningar och vilka mekanismer och krafter som är viktiga för att processerna ska fungera. Viktiga fenomen som vätning, aggregering, emulgering, dispergering och skumbildning kommer att diskuteras. Vi kommer också att diskutera ytors egenskaper vad gäller laddning och vätning och hur detta påverkar adsorption av olika ytaktiva ämnen. Ytakiva ämnen själv associerar i lösning i olika strukturer som beror på ämnenas molekylstruktur och omgivningens egenskaper. Du kommer även att få en överblick av olika experimentella tekniker inom yt- och kolloid kemi. Under laborationerna får du också möjlighet att använda några av dem. 

Kursinnehåll

Föreläsningar: Kursen behandlar grundläggande begrepp, terminologi och krafter verksamma inom yt- och kolloidkemin, ytors grundläggande egenskaper, adsorption av ytaktiva ämnen, fasbetende och fasdiagam av ytaktiva ämnen, syntetiska och biologiska kollodiala system, emulsion och skum, reologiska metoder och egenskaper, spridnings- och yttekniker samt mikroskopimetoder. 

I kursen ingår ett antal laborationer. Dessa är valda för att illustrera genomgångna teorimoment och befästa kunskaper samt att ge en överblick av viktiga yt- och kolloidkemiska mätmetoder och deras tillämpningar. 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, Fysik 2 samt 30 hp i kemi inkluderat godkända kurser motsvarande:

  • KEMA20 Allmän kemi 15 hp
  • KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp
  • KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp

 

Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 34%, Högskoleprov 34% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 32%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)-
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)-
Högskoleprovet (HP)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 4 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Yt- och kolloidkemi är 42 500 SEK.