Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Avancerad biokemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Hur fungerar cellens energimetabolism, signalering och kommunikation? Fördjupa dig i membranproteinernas roll i cellulära processer samt som receptorer för farmaceutiska läkemedel.

KEMM23. Membranproteiner har en nyckelroll i cellens energimetabolism och i dess signalering och kommunikation med omvärlden. Mer än hälften av alla läkemedel som används idag är riktade mot membranbundna målproteiner. Kursens övergripande syfte är att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper om, och förståelse för, membranbiokemi och membranproteiners struktur, topologi och funktionella mekanismer på molekylär nivå.

Kursinnehåll
Föreläsningar 7,5 hp: Föreläsningarna behandlar de tre olika huvudtyperna av membranproteiner och tillhörande cellulära processer: transport och transportörer, signaltransduktion och receptorer, bioenergetik samt fotosyntetiska och respiratoriska protein. Ett antal proteiner från varje process, för vilka strukturen är känd, utreds i större detalj i syfte att belysa de funktionella molekylära mekanismerna. Föreläsningar som behandlar metoder för teoretisk modellering av membranproteinstruktur, fusionsproteintekniker, röntgenkristallografi, heterologt uttryck, solubilisering och upprening av membranproteiner ingår också i kursen.

Laborationer, övningar och projektarbete 7,5 hp: Vid bestämning av ett membranproteins transmembrantopologi görs först en modell av proteinet från sekvensinformation och teoretiska metoder. Därefter bestäms topologin experimentellt genom att genetiskt konstruera och uttrycka fusionsprotein av membranproteinet och ett markörprotein i ett bakteriellt system som därefter analyseras.

In silico övning som behandlar potentiella problem vid detektion av heterologt uttryckt membranprotein, solubilisering och utvärdering av detergentegenskaper, jonbyteskromatografi och gelfiltrering i närvaro av detergent samt kontroll av proteinets stabilitet och integritet efter upprening. 

Gruppdiskussioner om t.ex. membranproteiners likheter/olikheter, klonings- och överutrycksstrategier samt struktur och funktion.

Ett individuellt planerat och genomfört mindre projektarbete om två veckor, under vilket studenterna uttrycker ett valfritt membranprotein och visar på något sätt att uttrycket varit framgångsrikt. Projektet innebär träning i litteratursökning, projektplanering och dokumentation samt ger fördjupade praktiska kunskaper om expression och handhavande av membranproteiner. Projektarbetet avslutas med en posterpresentation.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerade-kurser/kemm23/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03 och MOBA02. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

23 mars 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Avancerad biokemi är 36 250 SEK.