Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Avancerad biokemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Hur fungerar cellens energimetabolism, signalering och kommunikation? Fördjupa dig i membranproteinernas roll i cellulära processer samt som receptorer för farmaceutiska läkemedel.

KEMM23. Membranproteiner är absolut nödvändiga för cellens energimetabolism och för dess förmåga att känna och kommunicera med sin omgivning. Mer än hälften av alla läkemedel som används idag riktar sig mot membranbundna proteiner. I den här kursen lär du dig mer om olika typer av membranproteiner, hur de kan överuttryckas och renas samt hur olika metoder kan användas för att analysera deras struktur och funktion. Vidare ingår ett kortare projekt där du under vägledning planerar, klonar och överuttrycker ett membranprotein som du själv väljer. Kursens övergripande syfte är att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper om, och förståelse för, membranbiokemi och membranproteiners struktur, topologi och funktionella mekanismer på molekylär nivå.

Kursinnehåll

Föreläsningar: Föreläsningarna behandlar de tre olika huvudtyperna av membranproteiner och tillhörande cellulära processer: transport och transportörer, signaltransduktion och receptorer, bioenergetik samt fotosyntetiska och respiratoriska protein. Ett antal proteiner från varje process, för vilka strukturen är känd, utreds i större detalj i syfte att belysa de funktionella molekylära mekanismerna. Föreläsningar som behandlar metoder för teoretisk modellering av membranproteinstruktur, fusionsproteintekniker, röntgenkristallografi, heterologt uttryck, solubilisering och upprening av membranproteiner ingår också i kursen.

Laborationer, övningar och projektarbete: Vid bestämning av ett membranproteins transmembrantopologi görs först en modell av proteinet från sekvensinformation och teoretiska metoder. Därefter bestäms topologin experimentellt genom att genetiskt konstruera och uttrycka fusionsprotein av membranproteinet och ett markörprotein i ett bakteriellt system som därefter analyseras.

In silico övning som behandlar potentiella problem vid detektion av heterologt uttryckt membranprotein, solubilisering och utvärdering av detergentegenskaper, jonbyteskromatografi och gelfiltrering i närvaro av detergent samt kontroll av proteinets stabilitet och integritet efter upprening. 

Ett individuellt planerat och genomfört mindre projektarbete om två veckor, under vilket studenterna uttrycker ett valfritt membranprotein och visar på något sätt att uttrycket varit framgångsrikt. Projektet innebär träning i litteratursökning, projektplanering och dokumentation samt ger fördjupade praktiska kunskaper om expression och handhavande av membranproteiner. Projektarbetet avslutas med en posterpresentation.

Öppnas för anmälan
2024-09-16

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inklusive kunskaper motsvarande KEMA20 Kemi: Allmän kemi, 15 hp, KEMA01 Organisk kemi - grundkurs 7,5 hp, KEMA03 Biokemi - grundkurs 7,5 hp, och MOBA02 Cellens kemi, 15 hp. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

24 mars 2025 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppnas för anmälningar 2024-09-16

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

20 mars 2024 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperVT 2024

Totalt antal antagna

Vårterminen 2024 - 30 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Avancerad biokemi är 42 500 SEK.