Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Strukturbiokemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kunskap om proteininteraktioner är avgörande för att förstå hur olika cellulära processer fungerar och styrs och dessa interaktioner kan bara studeras genom att arbeta med själva proteinerna. Dyk ner på molekylär nivå och lär dig mer om proteinstrukturen och dess koppling till biologisk funktion.

KEMM25. Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig en fördjupad förståelse av proteiner, med tonvikt på struktur och dess koppling till biologisk funktion. Kursen behandlar såväl de principer som bestämmer dessa egenskaper som de metoder, främst röntgenkristallografi, som används för att studera dessa inom modern molekylär proteinvetenskap.

Kursinnehåll
Föreläsningar (7,5 hp): Polypeptiders konformation. Proteiners sekundära och tredimensionella struktur, strukturklasser och strukturdatabaser. Prediktion och modellering av proteinstruktur. Proteiners stabilitet, dynamik, växelverkan i proteiner: packning och elektrostatik. Ligandbindning och strukturbaserad design av läkemedel. Principer för röntgenkristallografi och andra metoder såsom lågvinkelröntgenspridning, neutronspridning, NMR m.m.

Bioinformatik (4 hp): Övningar i relevanta datorbaserade metoder för att studera proteinstrukturer och dynamik. Sökning i sekvens- och strukturdatabaser samt avancerad homologimodellering av proteiner

Laborationer och datorövningar i strukturbiokemi (3,5 hp): Övningarna går igenom alla moment i en typisk strukturbestämning med röntgenkristallografi: kristallisation, datainsamling, databehandling, strukturbestämning, modellbyggande, förfining och validering. Ett fåtal övningar utförs som demonstrationer.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/kurser/avancerade-kurser/kemm25/

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03 och MOBA02. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 11 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Strukturbiokemi är 36 250 SEK.