Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kemi: Strukturbiokemi

Kurs 15 högskolepoäng

KEMM25. Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig en fördjupad förståelse av proteiner, med tonvikt på struktur och dess koppling till biologisk funktion. Kursen behandlar såväl de principer som bestämmer dessa egenskaper som de metoder, främst röntgenkristallografi, som används för att studera dessa inom modern molekylär proteinvetenskap.

Kursinnehåll
Föreläsningar (7,5 hp): Polypeptiders konformation. Proteiners sekundära och tredimensionella struktur, strukturklasser och strukturdatabaser. Prediktion och modellering av proteinstruktur. Proteiners stabilitet, dynamik, växelverkan i proteiner: packning och elektrostatik. Ligandbindning och strukturbaserad design av läkemedel. Principer för röntgenkristallografi och andra metoder såsom lågvinkelröntgenspridning, neutronspridning, NMR m.m.

Bioinformatik (4 hp): Övningar i relevanta datorbaserade metoder för att studera proteinstrukturer och dynamik. Sökning i sekvens- och strukturdatabaser samt avancerad homologimodellering av proteiner

Laborationer och datorövningar i strukturbiokemi (3,5 hp): Övningarna går igenom alla moment i en typisk strukturbestämning med röntgenkristallografi: kristallisation, datainsamling, databehandling, strukturbestämning, modellbyggande, förfining och validering. Ett fåtal övningar utförs som demonstrationer.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/avancerad-2019/kemm25/

Kontakt

Kemisk grundutbildning
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund
Box 124, 221 00 Lund
+46 46 222 83 40

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Rosa Ordonez

Studievägledare

+46 46 222 83 57

rosa [dot] ordonez [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03 och MOBA02. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

4 november 2019 - 19 januari 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2019

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 20196 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Strukturbiokemi är 36 250 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen