Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Strukturbiokemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kunskap om proteininteraktioner är avgörande för att förstå hur olika cellulära processer fungerar och styrs och dessa interaktioner kan bara studeras genom att arbeta med själva proteinerna. Dyk ner på molekylär nivå och lär dig mer om proteinstrukturen och dess koppling till biologisk funktion.

KEMM35. Kursens övergripande syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad förståelse av proteiner, med tonvikt på deras tredimensionella strukturer, strukturers koppling till biologisk funktion och hur dessa strukturer tas fram. Kursen behandlar såväl de principer som bestämmer proteiners egenskaper som de viktigaste experimentella metoder som används för att studera dessa inom modern molekylär proteinvetenskap, så som röntgenkristallografi, lågvinkelröntgenspridning och kryoelektronmikroskopi. Vidare beskrivs hur strukturell information om proteiner kan användas för att utveckla bättre läkemedel.

Kursinnehåll

Föreläsningar

 • Polypeptiders konformation
 • Proteiners sekundära och tredimensionella struktur, strukturklasser och strukturdatabaser
 • Prediktion och modellering av proteinstruktur
 • Proteiners stabilitet, dynamik och växelverkan
 • Ligandbindning och strukturbaserad design av läkemedel
 • Principer för röntgenkristallografi och andra metoder såsom t.ex. kryoelektronmikroskopi, lågvinkelröntgenspridning, neutronspridning

 

Laborationer och övningar

 • Övningar i relevanta datorbaserade metoder för att studera proteinstrukturer och dynamik 
 • Sökning i sekvens- och strukturdatabaser samt modellering av proteiner med okänd struktur
 • Övningar i alla kritiska moment av en typisk strukturbestämning med röntgenkristallografi: kristallisation, datainsamling, databehandling, strukturbestämning, modellbyggande, förfining och validering
 • Enklare övningar i övriga experimentella metoder. Ett antal övningar utförs som demonstrationer.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet, engelska 6/B samt 90 hp avklarade naturvetenskapliga kurser inklusive kurser motsvarande:

 • KEMA20 Allmän kemi 15 hp eller KEMA10 Allmän kemi 7,5 hp och KEMA12 Oorganisk kemi – grundkurs 7,5 hp, KEMA01 Organisk kemi – 7,5 hp och KEMA03 Biokemi – grundkurs 7,5 hp samt
 • MOBA02 Cellens kemi 15 hp

 

Motsvarande förkunskaper, som inhämtats på annat sätt, ger också tillträde till kursen.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 11 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Strukturbiokemi är 42 500 SEK.