Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Avancerad analytisk kemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Nyfiken på avancerade analytiska metoder och deras tillämpningar inom livsmedels-, läkemedels-och miljöanalys? Utveckla din förmåga att självständigt välja och optimera olika moderna separationstekniker. Lär dig om olika statistiska verktyg samt principerna för grön analytisk kemi.

KEMM76. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om analytiska tekniker och metoder, samt deras tillämpningar inom till exempel livsmedel, läkemedel och miljöanalys. Vidare syftar kursen till att ge studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda och optimera aktuella analysmetoder, samt att kritiskt diskutera och utvärdera miljömässig hållbarhet och dess relevans för samhället som helhet.

Kursen innehåller instrumentering och experimentella tekniker för olika högupplösta separationstekniker (gaskromatografi, vätskekromatografi, superkritisk kromatografi, masspektrometri, kapillärelektrofores och fältflödesfraktionering), multivariat experimentell design och olika statistiska verktyg (variansanalys, huvudkomponentanalys och minsta kvadratmetoden), samt principer för grön analytisk kemi och ny forskning inom detta område.

Kursen ger fördjupade teoretiska och praktiska insikter i vanliga moderna separationstekniker, såsom kromatografiska, masspektrometriska och kapillärelektroforetiska tekniker. Dessutom tränas eleverna i att självständigt välja och optimera lämplig separationsteknik/metod och att ge en sammanhängande helhetsbild av ämnet.

Kursinnehåll

Föreläsningar och övningar: Djupgående teoretisk behandling av kromatografisk separation och bakomliggande fördelnings- och adsorptionsjämvikter. Instrumentering och experimentell teknik för högupplösande kromatografi samt koppling av kromatografi med masspektrometri och dess tillämpningar inom bl.a. livsmedels-, läkemedels- och miljöanalysområdena. Grundläggande orientering om kapillärelektrofores och fältflödesfraktionering. Genomgång av principer för grön analytisk kemi och ny forskning inom detta område. Kritiska diskussioner kring miljömässig hållbarhet av analysmetoder och dess relevans för samhället i stort. Multivariat försöksplanering och olika statistiska analysverktyg (variansanalys, principalkomponentanalys och minstakvadratmetoden).

Laborationer: Experimentell teknik för högupplösande kromatografi. Optimering av HPLC-system med olika kombinationer av mobil och stationär fas. Gaskromatografi med kapillärkolonner och olika injektionstekniker. Masspektrometrisk detektion för kvantitativ och kvalitativ analys kopplat både till gas- och vätskekromatografi. Datorlaborationer inom försöksplanering och multivariat statistik. Seminarium med muntlig presentation och diskussion av laborationsresultat.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga kurser inkl godkända kurser motsvarande KEMA20 Kemi: Allmän kemi, 15 hp (eller KEMA10 Allmän kemi, 7,5 hp, och KEMA12 Oorganisk kemi - grundkurs, 7,5 hp), KEMA01 Organisk kemi - grundkurs, 7,5 hp, KEMA03 Biokemi - grundkurs, 7,5 hp, samt KEMB06 Analytisk kemi 15 hp. Engelska 6/B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 11 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Avancerad analytisk kemi är 42 500 SEK.