Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemi: Avancerad analytisk kemi

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

KEMM76. Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska insikter i vanligt förekommande moderna separationstekniker, såsom kromatografiska, masspektrometriska och kapillärelektroforetiska tekniker. Kursen syftar vidare till att utveckla studentens förmåga till att självständigt välja och optimera lämplig separationsteknik/metod samt att ge en sammanhängande helhetssyn över ämnet.

Föreläsningar och övningar (7,5 hp): Djupgående teoretisk behandling av kromatografisk separation och bakomliggande fördelnings- och adsorptionsjämvikter. Instrumentering och experimentell teknik för högupplösande kromatografi samt koppling av kromatografi med masspektrometri och dess tillämpningar inom bl.a. livsmedels-, läkemedels- och miljöanalysområdena. Grundläggande orientering om kapillärelektrofores och fältflödesfraktionering. Genomgång av principer för grön analytisk kemi och ny forskning inom detta område. Kritiska diskussioner kring miljömässig hållbarhet av analysmetoder och dess relevans för samhället i stort. Multivariat försöksplanering och olika statistiska analysverktyg (variansanalys, principalkomponentanalys och minstakvadratmetoden).

Laborationer (7,5 hp): Experimentell teknik för högupplösande kromatografi. Optimering av HPLC-system med olika kombinationer av mobil och stationär fas. Gaskromatografi med kapillärkolonner och olika injektionstekniker. Masspektrometrisk detektion för kvantitativ och kvalitativ analys kopplat både till gas- och vätskekromatografi. Datorlaborationer inom försöksplanering och multivariat statistik. Seminarium med muntlig presentation och diskussion av laborationsresultat.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kemisk grundutbildning

Besöksadress
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund

Postadress
Box 124, 221 00 Lund

+46 46 222 83 40

http://www.kemi.lu.se

Sophie Manner

Studievägledare

sophie [dot] manner [at] chem [dot] lu [dot] se

Lovisa Andersson

Studievägledare

+46 46 222 83 57

lovisa [dot] andersson [at] kilu [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga ämnen inkl KEMA20, eller KEMA10 och KEMA12, KEMA01, KEMA03 och KEMB06. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 19 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kemi: Avancerad analytisk kemi är 36 250 SEK.