Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Konstnärlig kandidatexamen

Beskrivning

Musikhögskolan i Malmö tillhör Lunds universitet och är skolan för dig som blivande professionell musiker, kyrkomusiker, kompositör, lärare eller forskare, som önskar en gedigen utbildning inom ditt musikområde. Här kan du nå högsta möjliga nivå i ditt konstnärskap och personliga uttryck och kan med dina specialkunskaper aktivt bidra i det dynamiska kulturlivet. I centrum står vår gemensamma passion för musik och lärande.

Musikerutbildning, folk- och världsmusik, syftar till att utbilda musiker med hög konstnärlig och professionell förmåga. Utbildningen är öppen för instrumentalister och sångare med bakgrund inom såväl folkmusik som icke västerländsk konstmusik. Du skall efter genomgången utbildning ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna verka i arbetslivets olika former. Du skall även ha utvecklat sådana färdigheter som krävs för att studera vidare med en hög grad av självständighet. Vidare skall du efter fullbordade studier ha förvärvat grundläggande kunskaper i entreprenörskap i syfte att öka förmågan till förändring och anpass-ning av den egna yrkesrollen i ett föränderligt kulturliv.

Du har stort inflytande över utbildningens innehåll och studieupplägg, och en stor egen drivkraft är en förutsättning. Under utbildningen kommer alla att möta den nordiska folkmusiken eftersom vi är verksamma i Sverige, men alla kommer också att få möjlighet att fördjupa sig i andra kulturers musiktraditioner. Malmö är ett mångkulturellt smörgåsbord, där många duktiga musiker från olika musiktraditioner finns att tillgå som lärare, och vi har också varje läsår ett flertal gästlärare som besöker oss från när och fjärran samt  Artist in Residence. En gång om året brukar vi åka på de nordiska musikhögskolornas folkmusikträff, Nordtrad, där vi möter andra studerande och lärare.

Konsertframträdanden i olika sammanhang ingår som en viktig del av utbildningen. Utbildningen är också djupt integrerad med vår musiklärarutbildning i folk- och världsmusik, och ensemble, konserter, gemensam lektion, vissa projekt är gemensamma.

Läsåret är indelat i veckor med undervisning efter ordinarie schema, projektveckor samt självstudieveckor och veckor för tentamen och beting. Efter fullbordad utbildning ges konstnärlig kandidatexamen i musik.

Lärare:
Pär Moberg, universitetsadjunkt, träblås, ensemble
Mats Edén, universitetslektor, fiol, ensemble, musikteori
Markus Tullberg, flöjt, ensemble, Musik och Samhälle
Allan Skrobe, stränginstrument, ensemble
Ale Carr, stränginstrument, ensemble

Antagning

Anmälan till detta program sker via www.antagning.se under perioden 1 december 2020 - 15 januari 2021.

All info om antagning hittar du här:
https://mhm.prodwebb8.lu.se/utbildning/antagning/program-och-instrument…

Länk till utbildningsplan:
https://mhm.prodwebb8.lu.se/sites/mhm.lu.se/files/8majnymu_utbildningsp…

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

admissions [at] mhm [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Musikhögskolans antagningsprov.

Urval

Baserat på antagningsprov

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Malmö, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Konstnärligt kandidatprogram i musik, Folk- och världsmusik är 570 000 SEK.