Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunikation, kognition och tillgänglighet: Multimodal information i mottagarperspektiv

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Hur designar vi kommunikativa produkter på människors villkor? Vilka kognitivt baserade principer kan vi tillämpa för att underlätta navigering, bearbetning och förståelse av komplexa multimodala produkter (såsom tidningar, broschyrer, webbsidor)?

Kursen ger studenterna ingående kunskaper om kognitionens roll för visuell kommunikation och introducerar grundläggande teorier och begrepp kring hur människor uppmärksammar, bearbetar, förstår och minns information som andra vill förmedla. Målet med kursen är att studenterna ska få en fördjupad förståelse för hur visuella och multimodala produkter tas emot av användare och insikt i vilka underliggande kognitiva processer som påverkar bearbetning och förståelse av komplexa budskap.

Studenterna tillägnar sig grundläggande kognitionsvetenskapliga teorier om visuell perception, uppmärksamhet, kognitiv belastning och utvecklar färdigheten att formulera hypoteser och testa olika presentationsalternativ. Studenterna får förståelse för hur mottagningen av visuell design och multimodala produkter påverkas av både lågnivå- och högnivåprocesser. Under kursens gång kommer studenterna i kontakt med olika vetenskapliga metoder för testning av användarbeteendet. Diskussioner kommer att fokusera på förhållandet mellan designintentionen och den faktiska uppfattningen av det multimodala budskapet samt frågan i vilken utsträckning designen stöder och styr effekterna för en viss grupp användare. Antaganden om bearbetning av multimodala budskap kommer att ställas emot ny empirisk forskning om faktisk interaktion med komplexa texter i tryckta och digitala medier.

Kursens innehåll berör även människors interaktion med olika medier och teknologins funktion för kommunikation och kognition. Studenterna kommer att diskutera hur tekniska lösningar och AI-stöd för digital kommunikation fungerar för användare. Ett delmål med kursen är att ge fördjupade kunskaper om tillgänglighet och påverkan för olika grupper av användare, i synnerhet personer med särskilda behov (t.ex. personer med synnedsättning och blindhet, uppmärksamhetsstörningar, dyslexi mm). Kursen avslutas med ett projektarbete i grupp, där studenterna testar och utvärderar olika presentationsalternativ med olika grupper av användare.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Filosofiska institutionen

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, 223 62 Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

+46 46 222 75 90

https://www.fil.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 september 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 20 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kommunikation, kognition och tillgänglighet: Multimodal information i mottagarperspektiv är 13 750 SEK.