Strategisk kommunikation: Projektledning i digitala miljöer

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du få grundläggande kunskaper om strategisk kommunikation i praktiken ur ett projektledningsperspektiv? Vill du förstå vilken betydelse kommunikativa styrdokument har för strategisk kommunikationsarbete i praktiken? Vill du lära dig att skriva en konsultrapport? Om du svarar ja på dessa frågor är Projektledning i digitala miljöer rätt kurs för dig!

Kursens mål är att introducera projektledning som ett verktyg för att arbeta med en organisations digitala strategiska kommunikation. Kursens pedagogiska idé bygger på att studenten planerar, genomför och utvärderar ett digitalt projekt efter en uppdragsgivares önskemål. Studenten får stöd i arbetet genom handledning men kursen bygger på en metodik där studenten arbetar självständigt med ett projekt.

Kursen består av tre moment. I kursens första moment tar studenten fram ett projektförslag som bygger på uppdragsgivarens önskemål. I denna del introduceras bland annat projektledning ur ett lednings-, grupp och individperspektiv.

I kursens andra moment arbetar studenten aktivt med ett tillämpat projekt som innefattar dels en undersökning, dels digital produktion. I den andra delen diskuteras frågor som strategisk kommunikation i praktiken, digital produktion, omvärldsanalys, utvärderingsmetoder samt digitala medier i relation till artefaktens syfte. Projektet sammanställs i en konsultrapport som presenteras för uppdragsgivaren vid slutet av kursen.

I kursens tredje moment arbetar studenten aktivt med en fördjupande reflektionsuppgift om projektledning i praktiken. Studentens ges tillfälle att fördjupa sig i teman som rör organisering, ledning, kommunikation och uppföljning av projekt som drivs i projektform.

 

Kursen ges vid Campus Helsingborg.

 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.isk.lu.se/utbildning/fristaende-kurser

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för strategisk kommunikation

Besöksadress
Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress
Box 882, 251 08 Helsingborg

+46 42 35 65 95

http://www.isk.lu.se

Lena Rolén

Studievägledare

+46 42 35 66 59

lena [dot] rolen [at] isk [dot] lu [dot] se

Cecilia Nygren

Studievägledare

+46 42 35 65 95

cecilia [dot] nygren [at] isk [dot] lu [dot] se

Amanda Barani

Studievägledare

+46 42 35 65 29

amanda [dot] barani [at] isk [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt antingen fullgjorda kursfordringar om 90 högskolepoäng inom strategisk kommunikation varav minst 7,5 högskolepoäng ska vara inom någon av följande kurser: SKDA26 Webbpublicering 7,5 högskolepoäng, SKOA81Kommunikationsdesign 7,5 högskolepoäng, SKOC22 Kommunikationsdesign i digitala medier 15 hp, KOMC04 Designverktyg och webbpublicering för kommunikatörer 7,5 högskolepoäng eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Helsingborg, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 november 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Strategisk kommunikation: Projektledning i digitala miljöer är 25 000 SEK.