Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs

Kurs 15 högskolepoäng

Kursens innehåll

Denna kurs erbjuder teoretiska perspektiv, övning i metod och möjlighet till specialisering inom ämnesområdet Kyrko- och missionsstudier. Den har en gemensam del och en individuell del:

  • Den gemensamma delen består av seminarier om teoretiska och metodiska frågor samt självständiga övningsuppgifter.
  • Den individuella delen är dels en skriftlig uppgift med inriktning som du väljer i samråd med en handledare, dels en läskurs baserad på en fast litteraturlista där somligt kan bytas ut mot annat som du väljer själv. Vi erbjuder listor med inriktning mot en viss epok i kyrkohistorien eller ett visst tema - till exempel svensk kyrkohistoria, ekumenik eller kristen spiritualitet. Du avgör själv inom vilket område du vill bygga upp din egen specialkompetens!

 

Kombinationen av teori, metod och fördjupade ämneskunskaper ger dig en god grund att stå på inför din kandidatuppsats i Kyrko- och missionsstudier.

 

 

Mer om utbildningen hittar du på https://www.ctr.lu.se/kurs/KRMC12

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.ctr.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs, 30 hp (KRMB11) eller Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia, 15 hp (KRMB23/KRMD23) samt Kyrko- och missionsstudier: Kyrkotraditioner, 15 hp (KRMB24/KRMD24) eller Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs I (KRMB25) och Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs II (KRMB26) eller motsvarande

Urval

Platsgaranti

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs är 27 500 SEK.