Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

I kursen studeras frågeställningar av relevans för disciplinerna kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik och praktisk teologi. Ur institutionens kursutbud väljer studenten i samråd med ansvarig lärare två kurser om vardera 7,5 hp med relevans för någon eller några av ämnesinriktningarna kyrkohistoria, missionsvetenskap med ekumenik och praktisk teologi. Parallellt med dessa kurser deltar studenter under terminen i ett teori- och metodseminarium.

Kursen består av två delkurser:

  1. Valfri tematisk kurs med kyrkohistorisk, missionsvetenskaplig eller praktisk-teologisk relevans, 7,5 hp
  2. Valfri tematisk kurs med kyrkohistorisk, missionsvetenskaplig eller praktisk-teologisk relevans, 7,5 hp

De tematiska kurserna varierar över tid och innehållet framgår av för respektive kurs gällande kursbeskrivning.

Som komplement till och fördjupning av de tematiska kurserna deltar studenterna i ett teori- och metodseminarium som syftar till att introducera centrala metoder och teorier samt aktuell vetenskaplig debatt inom ämnesinriktningarna. De studerande ges möjlighet att inom ramen för seminarieserien fördjupa sig i kyrkohistoriska, missionsvetenskapliga och praktisk-teologiska forskningsinriktningar av relevans för de tematiska kurserna. Vidare presenteras relevanta teorier och metoder för disciplinerna i stort. I seminarieserien ingår också att den studerande ska författa ett kortare skriftligt arbete med fokus på teori och metod inom en av ämnesdisciplinerna.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Besöksadress
Helgonavägen 3, LUX - Hus B, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

https://www.ctr.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs (KRMB27) eller Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs I (KRMB25) eller Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia (KRMB23/KRMD23) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Samtliga behöriga som sökt i tid får plats.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs är 27 500 SEK.