Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

Kurs 45 högskolepoäng

Kursen ges på distans med inslag av campusträffar och studietakten är halvfart.

Kursen har sex delkurser:

1.  Kraft och rörelse (7,5 hp)
2.  Elektricitet och magnetism (7,5 hp)
3.  Vågor och svängningar (7,5 hp)
4.  Modern fysik och fysikens världsbild (7,5 hp)
5.  Astronomi och liv i universum (7,5 hp)
6.  Fysik i natur och samhälle (7,5 hp)

Alla delkurser har tre campusdagar/träffar, där relevant material diskuteras och laborationer kommer att genomföras. Sista dagen på varje delkurs innefattar också examination.

För mer information, se också: https://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-for-yrkesverksamma/utoka-…

Mer om utbildningen hittar du på http://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-for-yrkesverksamma/lararlyftet

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Urban Eriksson, Kursansvarig. urban [dot] eriksson [at] fysik [dot] lu [dot] se, ‭+46 73-059 39 62

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt behörighetsgivande lärarexamen och att man undervisar i fysik i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig

Urval

Lärarfortbildning uppdragsutbildning. www.lu.se/lararlyftet

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
18 av vilka 18 är obligatoriska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se