Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska som andraspråk för ämneslärare. Ingår i Lärarlyftet

Kurs 90 högskolepoäng

Beskrivning

Är du yrkesverksam lärare? Vill du bli behörig för att undervisa i sva på gymnasial nivå?

På uppdrag av skolverket ger Lunds universitet en kurs i Svenska som andraspråk (sva) inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i ämnet svenska som andraspråk inom gymnasieskolan eller motsvarande verksamheter. Notera att du måste ha skolhuvudmannens godkännande för att få läsa kursen. Blankett finns på Skolverkets hemsida:www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan.

I den här kursen får du kunskap om och verktyg för hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk kan organiseras och bedrivas. I kursen ges kunskap inom områden som är centrala för ämnesundervisningen, till exempel det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett andraspråksperspektiv och litteraturdidaktik. Mer information om de olika delkurser som ingår i utbildningen hittar du i kursplanen.

Kursen ges på halvfart och helt på distans – utan obligatoriska träffar – med stöd av nätbaserad lärplattform. Kurser inom lärarlyftet administreras av LUCE: https://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-yrkesverksamma/utoka-din-….

Termin 1

 • Delkurs 1, (6 hp) Skolämnet svenska som andraspråk
 • Delkurs 2, (6 hp) Flerspråkighet: Samhälle och identitet
 • Delkurs 3, (3 hp) Att läsa och skriva akademiska texter

Termin 2

 • Delkurs 4, (9 hp) Svenska språket i ett andraspråksperspektiv
 • Delkurs 5, (6 hp) Skriftlig språkfärdighet för sva-läraren

Termin 3

 • Delkurs 6, (6 hp) Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna
 • Delkurs 7, (6 hp) Språkundervisning för nyanlända elever
 • Delkurs 8, (3 hp) Digitala perspektiv i sva-undervisningen

Termin 4

 • Delkurs 9, (6 hp) Elevers läs- och skrivinlärning
 • Delkurs 10, (3 hp) Didaktiska perspektiv på ordinlärning
 • Delkurs 11, (6 hp) Elevers skriftliga produktion: Analys och respons

Termin 5

 • Delkurs 12, (7,5 hp) Uttalsundervisning i teori och praktik
 • Delkurs 13, (7,5 hp) Betygssättning och bedömning

Termin 6

 • Delkurs 14, (15 hp) Didaktiska perspektiv på litteraturen och andraspråksläsaren

Mer om utbildningen hittar du på http://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-for-yrkesverksamma/lararlyftet

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Åsa Wikström

Studievägledare

+46 46 222 86 99

asa [dot] wikstrom [at] sol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Lärarexamen och huvudmannens godkännande

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

30 augusti 2021 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se