Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svenska som andraspråk för ämneslärare. Ingår i Lärarlyftet

Kurs 90 högskolepoäng

Beskrivning

Är du yrkesverksam lärare? Vill du bli behörig för att undervisa i svenska som andraspråk på gymnasial nivå?

Om kursen

På uppdrag av Skolverket ger Lunds universitet en kurs i Svenska som andraspråk (sva) inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i ämnet svenska som andraspråk inom gymnasieskolan eller motsvarande verksamheter. Notera att du måste ha skolhuvudmannens godkännande för att få läsa kursen. Blankett finns på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/kurser-och-ansokan.

I den här kursen får du kunskap om och verktyg för hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i svenska som andraspråk kan organiseras och bedrivas. I kursen ges kunskap inom områden som är centrala för ämnesundervisningen, till exempel det mångkulturella och flerspråkiga samhället, svenska språket i ett andraspråksperspektiv och litteraturdidaktik. Mer information om de olika delkurser som ingår i utbildningen hittar du i kursplanen.

Kursens genomförande

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen planeras att ges på halvfart (50 %), men de sista 45 hp kan komma att ges på 75 % kopplat till avslut av pågående anslagsperiod för Lärarlyftet. Vi håller alla deltagare uppdaterade av denna process löpande under kursens gång.

Kursens innehåll

Termin 1

 • Delkurs 1, (6 hp) Skolämnet svenska som andraspråk
 • Delkurs 2, (6 hp) Flerspråkighet: Samhälle och identitet
 • Delkurs 3, (3 hp) Att läsa och skriva akademiska texter

Termin 2

 • Delkurs 4, (9 hp) Svenska språket i ett andraspråksperspektiv
 • Delkurs 5, (6 hp) Skriftlig språkfärdighet för sva-läraren

Termin 3

 • Delkurs 6, (6 hp) Andraspråksinlärning hos skolungdomar och vuxna
 • Delkurs 7, (6 hp) Språkundervisning för nyanlända elever
 • Delkurs 8, (3 hp) Digitala perspektiv i sva-undervisningen

Termin 4

 • Delkurs 9, (6 hp) Elevers läs- och skrivinlärning
 • Delkurs 10, (3 hp) Didaktiska perspektiv på ordinlärning
 • Delkurs 11, (6 hp) Elevers skriftliga produktion: Analys och respons

Termin 5

 • Delkurs 12, (7,5 hp) Uttalsundervisning i teori och praktik
 • Delkurs 13, (7,5 hp) Betygssättning och bedömning

Termin 6

 • Delkurs 14, (15 hp) Didaktiska perspektiv på litteraturen och andraspråksläsaren

Övrigt om kursen

Kurser inom lärarlyftet administreras av LUCE: https://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-yrkesverksamma/utoka-din-behorighet-lararlyftet.

Kursen planeras att ges på halvfart (50%), men de sista 45 hp kan komma att ges på 75% kopplat till avslut av pågående anslagsperiod för Lärarlyftet. Vi håller alla deltagare uppdaterade av denna process löpande under kursens gång.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Svenska

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

+46 46 222 87 10

https://www.sol.lu.se/nordiska/

Marina Hansson

Studievägledare

+46 46 222 84 60

marina [dot] hansson [at] kansliht [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Lärarfortbildning uppdragsutbildning. www.lu.se/lararlyftet

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

15 januari 2024 - 17 januari 2027

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-10-16

Start Höstterminen 2023

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

28 augusti 2023 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se