Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Kurs 90 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen avser att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom fysikens huvudområden och i fysikdidaktik, för att i skolans verksamhet tillsammans med eleverna dels kunna diskutera fenomen i vår vardag och omgivning utifrån ett fysikperspektiv och dels kunna visa på hur kunskaper i fysik kan bidra till vår förståelse av viktiga samhällsfrågor. Kursen ger exempel på experiment, observationer, demonstrationer och övningar som kan användas i fysikundervisningen. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera fysikens karaktär, arbetssätt och gränser,
  • tolka och beskriva fysikaliska modeller och diskutera relationen mellan experimentella resultat och teoretiska modeller i olika situationer.
  • utföra beräkningar för fysikaliska problem,
  • hantera mätinstrument och göra mätvärdesinsamlingar, samt värdera och analysera insamlade mätvärden,
  • göra aktiva val vad gäller undervisningsinnehåll och -upplägg, t.ex. i samband med problemlösning och i samband med laborationer och användning av IKT,
  • diskutera och motivera bedömning och betygssättning av elevers fysikkunskaper utifrån bedömningsanvisningarna i skolans styrdokument,
  • självständigt planera och utifrån fysikalisk förståelse och didaktisk forskning motivera undervisningsinslag inom de på kursen behandlade områdena.
  • kritiskt granska egna och andras förslag på undervisningsinslag,
  • arbeta i undervisningen med källkritisk granskning och kontroversiella samhällsfrågor som ett sätt att väcka elevernas intresse och för att visa på fysikens relevans.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.lu.se/studera/kompetensutveckling-for-yrkesverksamma/lararlyftet

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Urban [dot] Eriksson [at] fysik [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Yrkesverksamma lärare som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i fysik på gymnasienivå utan att vara ämnesbehörig. Därutöver krävs tidigare kunskaper i högskolematematik motsvarande minst 60 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Blandad undervisningstid Lund, deltid 50%

På svenska, distansutbildning

Studieperiod

30 augusti 2021 - 5 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se