Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handledning i audiologi och logopedi

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Det övergripande syftet med kursen är att de studerandeförvärvar teoretiska insikter och praktiska färdigheter i ämnesdidaktisk handledning inom det audiologiska/logopediska fältet och i olika kontexter. Kursen bygger på tidigare förvärvade kunskaper i psykologi och kunskaper och färdigheter i kommunikation samt egen erfarenhet av behandlande – patientrelationen och handledningssituationen. I kursen studeras verksamhetsförlagd undervisning ur olika perspektiv som processen handledare – student – patient, bedömning av studentens progression, men även handledning av t ex andra professioner. Kursen ger även kunskap om pedagogik och didaktik.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Helena Andersson
helena [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

studerande med audionom- eller logopedexamen, studenter som antagits till logopedutbildningen och genomfört minst 180 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

6 december 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)152

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 50 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Handledning i audiologi och logopedi är 17 500 SEK.