Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flerspråkighet och språk- läs- och skrivsvårigheter: kartläggning och undervisning

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Vill du lära dig mer om bedömning och insatser för flerspråkiga elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter? Välkommen att söka till denna kurs där du får möjlighet att utforska dessa områden i samarbete med andra professioner som speciallärare och specialpedagoger. Som deltagare kommer du förvärva kunskaper om såväl teoretiska modeller som praktisk tillämpning.

Kursens innehåll

Kursen innebär fördjupade studier i språk-, läs- och skrivsvårigheter (till exempel språkstörning och dyslexi) vid flerspråkighet med förankring i teorier om andraspråksutveckling, flerspråkighet, språkpsykologi och specialpedagogik. I kursen behandlas bedömningsmetoder vid en språk-, läs- och skrivutredning på flera språk, samt tolkningen av utfallet i en utredning i relation till aktuella teorier om flerspråkighet. I kursen behandlas även evidensbaserad undervisning som främjar språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter.

Efter kursen

Kursen ger dig kunskaper och redskap att verka i en skolkontext och utveckla tvärprofessionella samverkansformer till gagn för flerspråkiga med språkliga svårigheter.

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Ketty Andersson

E-post: ketty [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Logopedexamen eller godkända kurser omfattande 150 hp från logopedprogrammet.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Inga obligatoriska träffar

Studieperiod

2 september 2024 - 19 januari 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Flerspråkighet och språk- läs- och skrivsvårigheter: kartläggning och undervisning är 20 000 SEK.