Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Matematisk statistik för fysiker

Kurs 9 högskolepoäng

I denna grundkurs i statistik för fysiker behandlas sannolikhetsteorins grunder samt ges kännedom om olika tillämpningsområden. Några av ämnena är deskriptiva metoder, principer för skattningar, inferens och hypotesprövning samt specifika metoder, som felberäkningsmetoder och regressionsanalys. Kursen innehåller också en kort introduktion till de datorbaserade metoder som kommit under senare år. Mera specifikt ingår dataanalys, beskrivande statistik, sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende händelse, stokastiska variabler och funktioner av sådana. Väntevärde. Normalfördelningen, binomialfördelningen, andra viktiga sannolikhetsfördelningar. Poissonprocessen. Betingade fördelningar och betingade väntevärden. Punktskattningars egenskaper. maximum likelihood-metoden och minsta kvadrat-metoden. Principer för intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer. Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Korrelation. Linjär univariat och multipel regression. Introduktion till stokastiska processer.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.maths.lth.se/course/MASB03/

Kontakt

Matematisk statistik
Sölvegatan 18, 223 62 Lund
Box 118, 221 00 Lund
+46 46 222 85 50

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt kunskaper motsvarande MATA11 Matematik 1 alfa och MATA12 Matematik 1 beta

Urval

Platsgaranti

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2019

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 33%

På svenska

2 september 2019 - 19 januari 2020

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Start Vårterminen 2020

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 33%

På svenska

20 januari 2020 - 7 juni 2020

Öppnas för anmälan 16 september 2019

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Matematisk statistik för fysiker är 21 750 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen