Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Matematisk statistik: Kvantitativ riskanalys med Copulas

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Avancerad beroendemodellering i multivariat dataanalys är ett viktigt och utmanande ämne med tillämpningar inom ekonomi, miljö, klimat och försäkring. Kursen ger en introduktion till parametriska blandnings fördelningar, betingat oberoende samt asymptotiska modeller som kan används för att konstruera högdimensionella multivariata modeller, tillsammans med en diskussion om varför beroendestrukturen behöver separeras från marginalfördelningarna.

Kursen har tre huvudmål:

1. Att diskutera grundläggande och flexibla metoder för modernt beroende

modellering med copulas och för att demonstrera hur teorin kan användas iapplikationer.

2. Att beskriva sannolikhetsteorin för multivariat extremvärdesteori och visa hur denna kan ses som ett speciellt fall av punkt 1 ovan.

3. Att ge en introduktion till programmering i R, med fokus på specialiserade bibliotek för

copulas och analys av multivariat extremvärdes data.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Matematisk statistik

Besöksadress
Sölvegatan 18, 223 62 Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

+46 46 222 85 50

http://www.maths.lu.se/avdelningar/matematisk-statistik/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs engelska 6/B samt kunskaper motsvarande 90 hp inom något av huvudämnena matematik eller matematisk statistik, 7,5 hp på avancerad nivå de övriga 82,5 hp kan vara på grund eller avancerad nivå. I dessa 90 hp skall kunskaper motsvarande MASM15 Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden 7,5 hp ingå.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

31 oktober 2021 - 16 januari 2022

Ansökan

Sista ansökningsdag 2021-04-15

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Matematisk statistik: Kvantitativ riskanalys med Copulas är 18 125 SEK.