Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en allmän översikt om hur man producerar och använder neutroner och fotoner för vetenskap.

Kursens mål är att studenter efter avslutad kurs skall ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter:

  • Kunna beskriva och förklara olika acceleratortyper och deras funktionssätt
  • Kunna beskriva hur fotoner och neutroner produceras med hjälp av acceleratorer och leds till experiment
  • Känna till och kunna beskriva andra foton-/neutronkällor och tillhörande kärnreaktioner
  • Kunna diskutera och exemplifiera fotoners och neutroners användning inom forskning, medicin och industri. 

Undervisningsspråk

Kursen ges på engelska.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.fysik.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

MAX IV-laboratoriet

Besöksadress
Fotongatan 2, 224 84 Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

+46 46 222 98 72

http://www.maxiv.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 60 hp i naturvetenskap eller teknik.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2020
Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)*
Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*
Högskoleprovet (HP)-
Akademiska poäng på grundnivå (APGR)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2020 - 7 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Produktion av fotoner och neutroner för vetenskap är 18 125 SEK.