Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Introduktion till acceleratorer och frielektronlaser

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen beskriver olika typer av acceleratorer (cyklotroner, mikrotroner, linac, linjär acceleratorer, lagringsringar, synkrotroner) i olika applikationer (synkrotronljus, högenergifysik, colliders, medicin, tumörterapi, industri). Vidare behandlas elektronstråleoptik och partikelstråleoptik och dynamik (magneter, dipoler, quadrupoler, fokusering, matrisformalism, betatronsvängningar, betatrontoner, emittans). Fri elektron laser (frielektronlaser = FEL) studeras och olika typer och principer förklaras (Self Amplified Stimulated Emission = SASE, cavities, harmonig generation = HG, High gain harmonic generation=HGHG, seeding). Praktiskt arbete med simulering av acceleratorer och vissa processer görs också. Grunderna i ett acceleratorlaboratorium introduceras och vikt läggs på strålsäkerhet och andra risker.

Undervisningsspråk

Kursen ges på engelska.

Mer om utbildningen hittar du på https://www.fysik.lu.se

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

MAX IV-laboratoriet

Besöksadress
Fotongatan 2, 224 84 Lund

Postadress
Box 118, 221 00 Lund

+46 46 222 98 72

http://www.maxiv.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

naturvetenskaplig kandidatexamen. Engelska 6/Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 29 oktober 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2021
Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)*

Totalt antal antagna

Höstterminen 2021 - 3 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Introduktion till acceleratorer och frielektronlaser är 18 125 SEK.