Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medicinsk vetenskap: Examensarbete i medicinsk vetenskap

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Ingen beskrivning angiven.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Behörighetskrav är examen från arbetsterapeut-, audionom-, logoped-,fysioterapeut/sjukgymnast-, sjuksköterske- respektive röntgensjuksköterskeutbildning motsvarande en kandidatexamen (180 högskolepoäng) alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap. Kunskaper i engelska motsvarande godkänt betyg i engelska 6/engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Utöver dessa krav skall studenten ha genomgått minst 45 hp kurser inom masterprogrammet i medicinsk vetenskap med godkänt resultat, inkluderande MEVN44 Medicinsk vetenskap, MEVN39 Medicinsk vetenskap: Kvalitativa forskningsmetoder, respektive MEVN28 Medicinsk vetenskap: Biostatistik I. 

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 december 2021 - 29 april 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Medicinsk vetenskap: Examensarbete i medicinsk vetenskap är 70 000 SEK.