Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masteruppsats i medicinsk vetenskap

Kurs 30 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen omfattar ett enskilt examensarbete vilket krävs för att du skall erhålla en magister- eller masterexamen i medicinsk vetenskap.

Har du frågor om hur du kan planera din examen är du välkommen att ta kontakt med studievägledningen.  

Kursens innehåll

Kursen innefattar planering och genomförande av ett examensarbete inom ditt huvudområde. I detta ingår att upprätta en projektplan, hantera och analysera data samt sammanställa och diskutera resultaten, skriftligt såväl som muntligt. Det ingår att vid seminarier kritiskt granska och diskutera en medstudents projektplan och examensarbete. Under temat "Från forskning till praktisk nytta" ska du också presentera examensarbetet på en poster och diskutera denna.

Kursens genomförande

Examensarbetet inom ditt huvudområde skrivs på engelska, genomförs under handledning och syftar till att utveckla färdigheter som behövs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete. Som student förväntas du aktivt söka kunskap, tänka kritiskt och självständigt lösa problem.

Kursen bygger vidare på tidigare kurser, har ett problemorienterat arbetssätt och består huvudsakligen av självständiga studier med enstaka dagar på campus då det är obligatoriska seminarier och frivilliga workshops.

Läs mer detaljer om examensarbetets genomförande och examinationens fyra provmoment i kursplanen, följ länk till kursplan nedan.

Efter kursen

Efter avklarad kurs kommer du kunna ansöka om en magister- eller masterexamen i medicinsk vetenskap inom ditt huvudområde förutsatt att övriga kursfordringar uppfyllts.

Huvudområden i medicinsk vetenskap: arbetsterapi; audiologi; biomedicinsk laboratorievetenskap (gäller endast magisterexamen); fysioterapi; logopedi; omvårdnad; radiografi; samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Ytterligare information om vad som krävs för en magister- eller masterexamen i medicinsk vetenskap finns på lärplattformen Canvas, följ länken nedan.

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Kursansvarig

Stinne Glasdam

E-post: stinne [dot] glasdam [at] med [dot] lu [dot] se

Studievägledare

Susanne Destow

E-post: fris_studsoc [at] med [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Behörighetskrav är examen från arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk laboratorievetenskap, fysioterapeut/sjukgymnast-,  logoped-, sjuksköterske- respektive röntgensjuksköterskeutbildning motsvarande en kandidatexamen (180 högskolepoäng) alternativt motsvarande kompetens inom medicinsk vetenskap. Kunskaper i engelska motsvarande godkänt betyg i engelska 6/engelska B från svenskt gymnasium.

Därutöver krävs kurser på avancerad nivå omfattande minst 45 hp inkluderande kursen Introduktion till forskning och utvecklingsarbete inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå 7,5 hp samt minst en av kurserna Kvalitativa metoder inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå 7,5 hp, Kvantitativa metoder inom medicinsk vetenskap på avancerad nivå 7,5 hp eller Evidensbaserad praktik 7,5 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, deltid 50%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 8 juni 2025

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Masteruppsats i medicinsk vetenskap är 102 500 SEK.