Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsstudier: Utvecklingssamarbete och praktik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ges under första terminen av mastersprogrammet i International Development and Management (LUMID).

Kursen fokuserar på utvecklingspraxis (t.ex. utvecklingsledning) och sätter den i sitt sammanhang (t.ex. former av utvecklingssamarbete, internationella till lokala politiska ramar, principer för mänskliga rättigheter, standarder, lagar, etc.). Kursen är uppdelad i två moduler.

Den första modulen (utvecklingssamarbete) handlar om hur utvecklingsaktörer och politiska tillvägagångssätt som behandlades i den föregående kursen kontextualiseras och inbäddas i utvecklingspraktik på olika skalor (från internationellt beslutsfattande till lokalt genomförande). Detta inkluderar rollen för olika former av utvecklingssamarbete (t.ex. bistånd, handel, humanitärt bistånd, bilateralt, multilateralt, etc.), utvecklingspolitik (t.ex. mål för hållbar utveckling, nationella sektorsstrategier etc.) och standarder för god praxis (t.ex. deltagande, transparens, ansvarighet, icke-diskriminering eller mänskliga rättigheter-baserade metoder).

Den andra modulen (utveckling i praktiken) behandlar olika förfaranden, metoder och instrument som används i utvecklingspraxis inom organisationer och/eller offentlig sektor som utformar, planerar och utför insatser på plats i olika känsliga och ickekänsliga sammanhang (t.ex. program och projektcykelhantering inklusive logisk ramanalys, förändringsteori, resultatbaserad förvaltning, genusbudgetering, olika former av finansieringsinstrument, flera övervaknings- och utvärderingsmetoder, etc.).

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

E-post: lumid [at] keg [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Studenter krävs att ha motsvarande minst 180 högskolepoäng (motsvarande tre års framgångsrika heltidsstudier) för att vara behörig till kursen.

En hög kunskapsnivå i engelska språket, motsvarande engelska 6/B i det svenska gymnasiesystemet är nödvändigt. Likvärdighetsbedömningar kommer att göras enligt nationella riktlinjer.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

1 november 2024 - 3 december 2024

Ansökan

Inställt

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Utvecklingsstudier: Utvecklingssamarbete och praktik är 15 625 SEK.