Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genus i naturvetenskap och teknik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Den här kursen är resultatet av ett samarbete mellan Fysiska institutionen och Centrum för genusvetenskap.

Kursen består av 2 delkurser: ett teoretiskt moment (3 högskolepoäng) och ett projekt (4,5 högskolepoäng).

Den första delen av kursen utgör en kort introduktion till genusvetenskap. Olika teorier inom genusforskning presenteras. Speciellt ägnas uppmärksamhet till begreppen genus, maskulinitet och feminitet, samt hur dessa begrepp har använts som analytiska verktyg. Kursen utforskar tematiskt maktrelationer och den sociala konstruktionen av genus i vardagen och i arbetslivet, med speciellt fokus riktat på historiska och socialvetenskaplig forskning om naturvetenskap och teknik. Kursen tar också upp aktuell forskning om jämlikhet, genusteori och utbildning med relation till naturvetenskap och teknik.

I projektdelen av kursen får deltagarna, helst i grupp, göra en genusanalys av deras egen universitetsutbildning. Detta kan innebära en genusanalys av olika sidor av utbildningen som till exempel examinationsformer, kursorganisation och struktur, kurslitteratur, laborationer, föreläsningar eller växelverkan mellan studenter, lärare och assistenter. Projektet avslutas med en muntlig presentation. 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studievägledare

Johanna Nilsson Onsberg

E-post: studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt minst 60 hp i naturvetenskapliga eller tekniska kurser, eller motsvarande

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

31 oktober 2022 - 15 januari 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Genus i naturvetenskap och teknik är 18 125 SEK.