Naturvetenskap: Tvärvetenskaplig projektutveckling för arbetslivet

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Arbetslivet kräver numera fler kompetenser än de renodlat ämnesmässiga. Förmågor som att se möjligheter och arbeta professionellt i grupp tillsammans med personer med annan ämnesbakgrund, samt att kommunicera och arbeta under osäkerhet, är inte bara eftertraktade av arbetsgivare utan också värdefulla för den enskilda individen.

Kursen genomförs med en kombination av föreläsningar, workshops, grupparbete och e-lärandemoduler.

Ett projektarbete, antingen eget eller ett uppdrag från en organisation, utgör basen för kursen. Projektarbetet ska utföras i en grupp som är sammansatt av studenter från olika fakulteter. Genom arbetet i tvärvetenskapliga grupper lär sig studenterna att praktiskt tillämpa sina – och andras – kompetenser.

Parallellt med projektarbetet finns ett paket om sex kunskapsmoduler (e-lärandemoduler) som ska genomföras. Kunskapen som inhämtas i modulerna ska användas i projektarbetet och tillsammans med praktiken omsättas till en projektrapport.

Målet med kursen är att lära sig verktyg och teori för projektutveckling och ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Mer om utbildningen hittar du på http://entrepreneur.lu.se/studera/tvarvetenskaplig-projektutveckling

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 60 hp högskolestudier eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 15 januari 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskap: Tvärvetenskaplig projektutveckling för arbetslivet är 18 125 SEK.