Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Folkhälsovetenskap: Kostnadseffektivitet och effektutvärdering av hälsointerventioner

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen utgör en grundläggande introduktion till metoder för utvärdering av hälsofrämjande insatser.

Kursens första del inriktar sig på hälsoekonomiska utvärderingar (kostnadseffektivitet) med fokus på prevention, insatser och behandlingar för att förbättra eller skydda individens eller populationens hälsa. Hälsoekonomiska utvärderingar görs i syfte att erhålla underlag för prioritering av alternativa insatser eller behandlingsmetoder. Vi kommer att gå igenom varför och hur (metoden) ekonomiska utvärderingar görs, med speciellt fokus på att kunna bedöma appliceringen i aktuella exempel från litteraturen.

Kursens andra del inriktar sig på effektutvärdering av icke-kontrollerade insatser med hjälp av s.k. kvasi-experimentella metoder. En viktig del i beslutsfattande och därmed också ekonomiska utvärderingar är tillgång till en korrekt skattning av insatsens kausala effekt. Inom det medicinska området görs detta ofta genom kontrollerade, randomiserade experiment. Men i många situationer genomförs hälso- och sjukvårdspolitiska insatser utan randomisering. Kvasi-experimentella metoder är de metoder som används när randomisering inte har utförts och försöker så nära som möjligt replikera ett randomiserat experiment. Vi kommer att introducera de mest populära metoderna, deras för- och nackdelar och hur man kan bedöma metodens applicering i aktuella exempel från litteraturen. Kursen har ett internationellt perspektiv avseende tillämpningar och analyser. 

 

 

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Besöksadress
Jan Waldenströms gata 35, Malmö

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande. Grundläggande biostatistik 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Malmö, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 26 september 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 10 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Folkhälsovetenskap: Kostnadseffektivitet och effektutvärdering av hälsointerventioner är 25 000 SEK.