Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brassundervisning, elev och lärarperspektiv

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper, arbetssätt och metoder inom brassundervisningen för barn och unga. Kursens mål är att ge inspiration och kunskap om hur det pedagogiska handlingsutrymmet i undervisningen kan utvidgas. I föreläsningar, workshops och ensemblespel bearbetas olika teman som hör till den egna professionen. Föreläsningar, seminarier, mästarklassbesök, konserter och litteraturstudier sammanlänkas till fördjupade resonemang kring undervisnings- och utvecklingsfrågor. Kollegor, kursdeltagare och kursledare möts i diskussioner och reflektioner för utvecklingen av arbetssätt och brassundervisning i landet.

Kursen ges i samarbete med Blekinge Internationella Brassakademi i Karlskrona 28/6-3/7 2021.

Kursansvarig: Maria Becker-Gruvstedt, maria [dot] becker-gruvstedt [at] mhm [dot] lu [dot] se

Mer om utbildningen hittar du på http://www.brasslek.se/bibapedsem/Brasspedagogiskt_Seminarium.html

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Maria Becker-Gruvstedt, maria [dot] becker-gruvstedt [at] mhm [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt erfarenhet som brasspedagog i instrumental- och/eller ensembleundervisning i en omfattning av minst 6h/vecka i minst ett år eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 34 %, Högskoleprov: 34 %, Akademiska meriter (APGR): 32 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Start Summer Semester 2021

Blandad undervisningstid Karlskrona, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

14 juni 2021 - 18 juli 2021

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Brassundervisning, elev och lärarperspektiv är 23 750 SEK.