Akademiskt skrivande med inriktning mot musikpedagogik

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en bred översikt över de olika delarna i en akademisk skrivprocess. Den syftar till att utveckla förmågan att författa egen vetenskaplig text, med hjälp av kunskaper om genrens karakteristika.

I kursen ingår moment som till exempel textvård, uppsatsen som argument och kvalitetskriterier. Skrivövningar är kopplade både till seminarierna och examinationen. Kursen ingår i den forskarförberedande kursen och innehåller därmed också övningar som leder fram till skrivandet av en egen forskningsplan. 
Kursen ges preliminärt onsdageftermiddagar. 
Kursansvarig: Anna Houmann, anna [dot] houmann [at] mhm [dot] lu [dot] se

Mer om utbildningen hittar du på https://www.mhm.lu.se/utbildning/program-och-kurser/forskarforberedande-kurser-i-musikpedagogik-pa-masterniva

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Musiklärarutbildningens kansli (Musikhögskolan)

Besöksadress
Ystadvägen 25, Malmö

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i musik/musikpedagogik eller musiklärarexamen eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2020

Blandad undervisningstid Lund, deltid 25%

På svenska, distansutbildning

Antal träffar:
3 av vilka 0 är obligatoriska

Studieperiod

31 augusti 2020 - 17 januari 2021

Ansökan

Inställt

Urvalsgrupper HT 2017

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) *

Totalt antal antagna

Höstterminen 2017 - 5 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Akademiskt skrivande med inriktning mot musikpedagogik är 23 750 SEK.