Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en kritisk förståelse av hur ekonomiska konsekvenser av miljöförstöring och miljöskydd kan beräknas och sättas i relation till samhälleliga mål. Vidare behandlas hur miljömålsättning kan integreras i företags och myndigheters verksamhet genom t ex livscykelanalys, miljöledningssystem, miljörevision och miljöcertifiering.

Kursen belyser miljöarbete i samhället ur två distinkta perspektiv: sett från den industriella organisationen där det handlar om att organisera sig på ett ändamålsenligt sätt för att åstadkomma så mycket miljöresultat med begränsade resurser, och det samhällsekonomiska med dess roll att värdera och skapa incitament för det industriella miljöarbetet. Detta appliceras sedan i det projektarbete som deltagarna genomför. Kursen har en tillämpad karaktär och analys av olika aktörers perspektiv utgör ett centralt mål.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

http://www.miljovetenskap.lu.se/

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 75 hp naturvetenskapliga kurser, inklusive MVEA01 Miljövetenskaplig grundkurs, 15 hp och MVEC18 Miljörätt för miljövetare, 15 hp.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljövetenskap: Industriell Miljöekonomi för miljövetare är 36 250 SEK.