Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskyddsarbete - metodik och praktik

Kurs 15 högskolepoäng

    Kursen ger grundläggande kunskap om de regler som gäller för myndighetsutövning på en miljömyndighet. Den innehåller praktiska övningar för att träna handläggning av ärenden (fallstudier) som kan omfatta både inspektioner dokumentation av miljöskyddsärenden i en myndighet. Kursen innehåller även 5 veckors praktik på en miljömyndighet. Kursen förbereder för arbete som miljö- och hälsoskyddsinspektör.

 

Mer om utbildningen hittar du på http://www.cec.lu.se/sv/utbildning/miljovetenskap-grund-och-avancerad-utbildning/kurser/miljo-och-halsoskydd-metodik-och

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC)

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

http://www.cec.lu.se

Yvonne Persson

Studievägledare

+46 46 222 37 82

yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

90 hp naturvetenskapliga kurser inkl 15 hp miljörätt (MVE103/MVE106/MNX104)

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Sista ansökningsdag 2020-10-15

Urvalsgrupper VT 2020

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV) *

Totalt antal antagna

Vårterminen 2020 - 9 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljövetenskap: Miljö- och hälsoskyddsarbete - metodik och praktik är 36 250 SEK.