Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger en bred introduktion till teoretiska och praktiska aspekter av miljöstyrning och strategiskt hållbarhetsarbete i företag. Näringslivets beslut och processer spelar en central roll för hur miljö, sociala förhållanden och ekonomi påverkas i vårt samhälle och är därför av avgörande betydelse för att vi ska kunna genomföra de ansenliga förändringar som krävs för en övergång till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kursen är inriktad på såväl operativ som strategisk miljöstyrning i företag. Läraktiviteter inom kursen är designade för att ge studenter förståelse för nuvarande praxis, samt kunskap och färdigheter för att kunna kritiskt analysera de förhållningssätt, verktyg och strategier för hållbarhet som används av företag och utifrån det kunna formulera och föreslå förbättringar. Flera moment inom kursen såsom studiebesök och projektarbeten, ger studenterna möjlighet att diskutera hållbarhetsfrågor med representanter från näringslivet.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i naturvetenskapliga ämnen, inkluderande kunskaper motsvarande:

  • MVEA01 Miljövetenskap: Grundkurs, 15 hp
  • MVEC14 Industriell miljöekonomi för miljövetare, 15 hp
  • MVEC11 Miljörätt för miljövetare, 15 hp

samt

  • Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 31 oktober 2024

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljövetenskap: Miljöstyrning i näringslivet är 42 500 SEK.