Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi, Evolutionsbiologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Detta masterprogram riktar sig till dig som vill förstå hur evolution fungerar – och varför sådan kunskap är viktig. Programmet ger en mycket god bas för doktorandstudier, men även för yrken utanför akademin.

Masterprogrammet i evolutionsbiologi har stark forskningsanknytning. Våra lärare är världsledande inom sina områden, och programmets innehåll anpassas till forskningsfronten. Under utbildningen får du praktisk erfarenhet av att designa experiment och samla in data med hjälp av de senaste metoderna. Du lär dig analysera olika typer av biologiska data för att fastställa vad som orsakat evolutionära förändringar. Du lär dig att rekonstruera evolutionära mönster från genomiska data och att analysera och förstå de evolutionära processer som ger upphov till anpassning och mångfald på olika nivåer av biologisk organisation – från gener och karaktärer till ekosystem. Du kommer också att få träning i att lösa forskningsproblem med hjälp av analytiska metoder.

Du övar både muntlig och skriftlig presentation och får stor erfarenhet av att arbeta i grupp. Undervisningen syftar till att vara så interaktiv, diskuterande och avslappnad som möjligt och sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning och programvara. Undervisningsspråket är engelska.

Programstruktur

Programmet har en rekommenderad studieväg, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och programkoordinatorn. Den första terminen börjar med en kurs som ägnas åt de stora forskningsområdena inom evolutionär biologi. Du kan sedan välja mellan kurser i exempelvis molekylärbiologi, evolutionär ekologi, biologisk statistik och genetisk analys. I slutet av vårterminen läser du en kurs om metoder och tillämpningar inom evolutionsbiologin.

Den tredje terminen kan du läsa valbara kurser eller påbörja ditt examensarbete. Examensarbetet är 30, 45 eller 60 högskolepoäng och omfattas i allmänhet av ett självständigt forskningsprojekt. Masterprogrammet erbjuder möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla kontakter och erfarenheter.

Karriärmöjligheter

Om du brinner för forskning finns det goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola. Drygt hälften av studenterna på vårt masterprogram i biologi går vidare till doktorandstudier vid ett universitet i Sverige alternativt i ett annat land i Europa eller övriga världen. Som evolutionsbiolog kommer du också att ha karriärmöjligheter utanför akademin inom yrken som kräver analyser av stora datamängder, såsom genetiska data, och där det behövs en djup förståelse för hur levande system förändras, exempelvis inom biomedicin, bioteknik och ekologi.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Evolutionsbiologi

Kandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande genetik, cellbiologi, ekologi och organismbiologi.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från forskning/arbete som är relevanta för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Ditt utbildningstillfälle från antagning.se

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi, Evolutionsbiologi - Masterprogram är 340 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 71 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.

Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master