Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologi, Växtbiologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Växt. Foto.

Beskrivning

Detta är ett masterprogram för dig som är särskilt intresserad av växter och deras funktion, ekologi, evolution och betydelse för den biologiska mångfalden. Studierna kan inriktas mot växtekologi eller växtbioteknik. Programmet ger en mycket god bas för fortsatta doktorandstudier, men även för arbete utanför akademin.

Detta programmet kommr inte att ges 2024

Under utbildningen lär du dig förstå hur växten och dess organ, celler och genom är uppbyggda och fungerar tillsammans. Du studerar de evolutionära drivkrafter som leder till nya växtarter, de mekanismer som påverkar växternas utbredning och de ekologiska processer som påverkar mångfalden av arter i växtsamhällen. Du får kunskap om växternas samspel med andra organismer samt hur växter anpassar sig till miljöförändringar.

Som student får du erfarenhet av moderna fält- och laboratoriemetoder. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i försöksdesign och statistik samt träning i analys och tolkning av biologiska data. Du lär dig att analysera och förstå evolutionära processer på gen-, individ- och populationsnivå. I många av kurserna utgör fältundervisning en viktig del av utbildningen, vilket innebär omfattande möjligheter till kostnadsfria exkursioner och fältprojekt. Det finns även möjlighet att utvidga dina kunskaper i inventeringsmetodik. Du kan också välja en molekylär inriktning med kurser i bioinformatik och molekylärgenetik. Undervisningen sker i moderna lokaler och laboratorier med avancerad utrustning.

Kurserna har hög andel schemalagd tid, och kontakten med lärare och kursassistenter är avslappnad. Du övar både muntlig och skriftlig presentation samt får god erfarenhet av samarbete i grupp. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas utbildningen kontinuerligt till aktuell forskning. Biologiska institutionen har flera världsledande forskargrupper och bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. Utbildningen ges på engelska (vissa valbara kurser ges på svenska).

Programstruktur

Programmet har en rekommenderad studiegång, men du kan också göra en personlig studieplan efter samråd med studievägledaren och koordinatorn för programmet. Inledningsvis läser du en kurs i populations- och samhällsekologi, mark- och växtekologi eller molekylärbiologisk metodik. Därefter följer en kurs om växters funktion. På vårterminen läser du molekylär ekologi och evolution, genetisk analys eller bevarandebiologi samt en kurs om växters evolution och anpassningsförmåga. På sommaren ges möjlighet att läsa en fortsättningskurs i floristik (på svenska), och du kan också påbörja examensarbetet.

Det andra året väljer du kurser inom ditt intresseområde samt gör examensarbetet. Ditt examensarbete är antingen 30, 45 eller 60 högskolepoäng och görs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även genomföras i samarbete med en myndighet eller ett företag. Det finns inom masterprogrammet möjlighet att göra praktik, vilket kan ge värdefulla arbetslivskontakter.

Karriärmöjligheter

Om du brinner för forskning finns det goda chanser att fortsätta vid ett universitet eller högskola. Programmet ger en god grund för forskarutbildning inom växtfysiologi, växtekologi, växtmolekylärbiologi och evolutionsbiologi. Du som har inriktat dina studier mot växtekologi kan också arbeta med naturvårdsfrågor i både offentlig och privat sektor, exempelvis som kommunekolog, på länsstyrelser eller inom konsultföretag. I arbetsuppgifterna kan då bland annat ingå miljöövervakning i form av inventering av arter, fältprovtagningar och utvärderingsarbete, rådgivning samt bedömning och genomförande av åtgärder för den biologiska mångfalden. Dina kunskaper behövs även inom skogsvård och jordbruk. Om du istället har inriktat dina masterstudier mot genetik och växtfysiologi kan du arbeta på exempelvis ett bioteknik- eller växtförädlingsföretag.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Biologiska institutionen, Studievägledare

Lotta Persmark

Telefon: +46 46 222 37 28

E-post: lotta [dot] persmark [at] biol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Inriktning Växtbiologi

Kandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 5 hp statistik samt 60 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi, ekologi och botanik, eller motsvarande.

eller

Kandidatexamen om minst 180 hp, innehållande 90 hp naturvetenskapliga studier vari ska ingå 30 hp kemi samt 45 hp biologi omfattande cellbiologi, genetik, mikrobiologi och molekylärbiologi, eller motsvarande.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan och meriter från forskning/arbete som är relevanta för utbildningsprogrammet (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Biologi, Växtbiologi - Masterprogram är 310 000 SEK.

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 71 kB, nytt fönster)

 

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master