Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Med denna masterutbildning får du djupdyka i gränslandet mellan teoretisk fysik och biologi. Här kan du fokusera på hur levande materia styrs av fysikens universella krafter. Komplexa frågeställningar ger dig både stimulerande utmaningar och nya karriärvägar.

Det finns en lång rad grundläggande och olösta problem inom biologins värld där det krävs kompetens inom fysik och matematik. Exempelvis handlar det om hur proteiner veckas och får sin specifika form, hur dessa biomolekyler interagerar i celler samt hur celler delar på sig och kommunicerar. Därför är det av stort värde att med hjälp av den teoretiska fysikens angreppssätt närma sig denna typ av biologiska frågeställningar. Med statistiska metoder, maskininlärning, modellering samt datorsimuleringar kan teoretisk fysik bidra med nya pusselbitar av kunskap.

Masterprogrammet ger dig kunskap om hur man kan bygga och tillämpa förklaringsmodeller av den levande världen runt oss utifrån fysikämnets grundläggande horisont. Utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär där du kombinerar kurser i teoretisk och matematisk fysik med infallsvinklar från både biologi och kemi. Programmet har en stark forskningsanknytning. Samtliga lärare är forskare, och därför anpassas kurserna kontinuerligt till aktuell forskning. Andelen lärarledd tid är hög.

Som masterstudent får du ta del av en dynamisk miljö inom beräkningsbiologi och biologisk fysik, där internationella samarbeten med experimentella forskargrupper präglar verksamheten. Du kan också ta del av det spännande arbetet vid två forskningsanläggningar i internationell toppklass, MAX IV-laboratoriet respektive den kommande neutronkällan ESS (European Spallation Source), bägge i Lund. Undervisningen är på engelska.

Programstruktur

Programmet innehåller två obligatoriska kurser, dels en kurs i kvantmekanik, dels en kurs som handlar om kvantfysiken i forskning och samhälle. Under din studietid får du dessutom välja bland ett flertal andra kurser, exempelvis beräkningsfysik, teoretisk biofysik, statistisk mekanik, artificiella neuronnätverk och systembiologi.

Under det andra studieåret fortsätter du att bygga din kompetens utifrån eget önskemål. Du kan läsa kurser som exempelvis experimentell biofysik och statistiska verktyg. Examensarbetet är oftast 30 högskolepoäng, men kan vara längre. Det genomförs vanligtvis i en forskargrupp, men kan även göras på ett företag.

Karriärmöjligheter

Efter examen finns det flera olika karriärvägar beroende på dina intressen. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom teoretisk fysik eller beräkningsbiologi. Men du kan också välja att arbeta utanför akademin och då hitta lämpliga jobb inom områden som exempelvis informations- och kommunikationsteknologi eller bioteknik där behov finns av kompetens inom avancerad programmering och modellering. De båda forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och ESS bidrar också till nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Programkoordinator

Carl Troein

E-post: carl [dot] troein [at] thep [dot] lu [dot] se

Studierektor

Johan Rathsman

E-post: studierektor [at] atp [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp i fysik eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp i fysik. 

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser, speciellt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

29 augusti 2022 - 2 juni 2024

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Fysik, Biologisk fysik och beräkningsbiologi - Masterprogram är 290 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 77 kB, nytt fönster)