Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Geologi, Biogeologi - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Fossil.

Beskrivning

I takt med att jordens befolkning ökar står vi inför en rad nya utmaningar inom miljö- och naturresursområdet. För att kunna möta dessa behövs mer geologisk expertis. Masterprogrammet i geologi ger dig spetskompetens som efterfrågas på en nationell och internationell arbetsmarknad.

Denna inriktning inom programmet ger dig fördjupad kunskap i biogeologi, det vill säga samspelet mellan geologiska processer och jordens alla ekosystem. Hit hör förhistoriskt liv, hur växter och djur har utvecklats under jordens långa historia och ekosystem i olika tidsperspektiv. Detta studeras bland annat inom paleontologi, evolutionär biologi och paleoekologi. Utbildningen omfattar också paleooceanografi, paleolimnologi och sedimentologi, ämnen som handlar om hur hav och sjöar kan fungera som mångmiljonåriga arkiv över förändringar på vår planet. Fyra kurser om vardera 15 högskolepoäng utgör den rekommenderade studiegången:

  1. Sedimentär geologi och bassänganalys
  2. Paleoekologisk metodik och miljöanalys
  3. Global och regional maringeologi
  4. Biosfärens utveckling, paleoekologi och paleontologi

Vid antagningen blir du automatiskt uppsatt på de två första kurserna. Normalt läser du också minst en av de två övriga kurserna, men det finns även möjlighet att kombinera kurser i biogeologi med andra kurser, till exempel i tillämpad geologi. Programmet, som ger dig behörighet till forskarutbildning, öppnar också dörrar till en arbetsmarknad där avancerade geologiska eller geovetenskapliga frågeställningar intar en central plats.

För att läsa programmet krävs en kandidatexamen i geologi eller geovetenskap med geologisk inriktning inkluderande grundläggande utbildning i paleontologi. Utbildningen ges på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands.

En av många kvaliteter med vårt masterprogram i geologi är institutionens stora utbud av avancerad forskningsutrustning. Hit hör geokemiska analysinstrument, toppmoderna mikroskop för analys av bergarter och mikrofossil samt olika dateringslaboratorier, till exempel för åldersbestämning av fossil som kan berätta om livets utveckling under hundratals miljoner år. Alla studenter deltar i föreläsningar och övningar i välutrustade lärosalar och undervisningslaboratorier. Fältarbete utgör en viktig del av utbildningen och du kommer att delta i fältkurser och exkursioner till Sydsverige, Danmark och Gotland för att bekanta dig med olika typer av lagerföljder och biologiska lämningar. Under en och en halv termin av det andra året genomför du ett examensarbete (45 högskolepoäng) som i normalfallet omfattar fältarbete i Sverige eller utomlands följt av analysarbete i något av våra forskningslaboratorier. Databearbetning och litteraturgenomgång ingår normalt i uppgiften.

Karriärmöjligheter

Geologisk expertis kommer att bli allt mer efterfrågad i framtiden för att hantera de stora samhällsutmaningar vi står inför. Med en masterexamen i geologi kommer du att vara väl rustad, både vad gäller generella och specifika ämneskunskaper, för att ta dig an uppgifter inom både forskning och avancerat yrkesarbete. Många av våra studenter får jobb som miljökonsulter eller specialister inom gruvnäringen eller bygg- och anläggningsbranschen. Andra gör karriär inom myndigheter som Sveriges Geologiska Undersökning, länsstyrelser eller Naturvårdsverket, ofta med fokus på hållbar hushållning med grundvatten och andra geologiska råvaror. Du kan också arbeta inom kommunal planering, vattenteknik och naturvård. Geologisk kunskap efterfrågas i hela världen och möjligheten att få jobb i utlandet är god, till exempel med vattenfrågor i utvecklingsländer eller i stora infrastrukturprojekt.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Studierektor

Dan Hammarlund

Telefon: +46 46 222 7985

E-post: dan [dot] hammarlund [at] geol [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om minst 180 hp, i geologi eller motsvarande. Examen ska innehålla minst 90 hp inom geologi.

Engelska 6/Engelska B.

Urval

Baseras på betyg på akademiska kurser samt en motivering för ansökan (från den sökandes ”Summary sheet”).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

28 augusti 2023 - 8 juni 2025

Ansökan

Sista ansökningsdag 2023-01-16

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Geologi, Biogeologi - Masterprogram är 310 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master

Programspecifika dokument

När du söker detta program behöver du även skicka in ett så kallat Summary sheet:

Summary Sheet (PDF 71 kB, nytt fönster)