Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Strategiskt miljöarbete är masterprogrammet för dig som vill jobba med hållbarhetsfrågor och förebyggande miljöskydd inom främst näringsliv men även offentlig sektor. Studierna förbereder dig för att bli en framtida beslutsfattare som kan bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom utbildningen får du kunskap och verktyg för att minska miljöpåverkan från olika typer av verksamheter på både kort och lång sikt.    

Utbildningen ger dig god insikt i hur samhällets olika aktörer arbetar med miljöfrågor, främst med inriktning på förebyggande miljöarbete inom både industri och offentlig verksamhet. Du får kunskap som ger dig möjlighet att positivt förändra flertalet verksamheters miljöpåverkan både för stunden och långsiktigt för framtiden. Kompetensområden i utbildningen är livscykelanalys, miljöledning, miljörevision, miljöövervakningssystem samt konsumtions- och produktionssystem.

På masterprogrammet undervisar lärare från olika institutioner vid universitetet, inklusive Centrum för miljö- och klimatvetenskap samt Internationella miljöinstitutet. Även föreläsare från myndigheter och företag deltar. Utbildningen gör dig rustad inför utmaningen att kliva fram som en framtida beslutsfattare. I arbetet med att skapa ett hållbart samhälle behövs kunskap om det nuvarande miljötillståndet samt ett ökat kretsloppstänkande, men det krävs också ett framtidsperspektiv.

Som masterstudent får du ta del av den senaste miljöforskningen. Vår institution inkluderar flera världsledande forskargrupper, exempelvis BECC (om biodiversitet och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat) och MERGE (om modellering av jordens klimatsystem med fokus på vegetation och terrestra ekosystem). Vid flera av forskningsmiljöerna utgör tillämpad forskning inom miljö- och klimatstrategi ett centralt inslag. Inspiration till övningsuppgifter inom mastersprogrammets kurser hämtas därför från aktuella forskningsprojekt vid institutionen. Utbildningen ges till största delen på svenska.

Programstruktur

Det första studieåret består av fördjupande kurser som behandlar miljöstyrning i näringslivet, styrning och styrmedel för en hållbar ekonomi, cirkulärt och biobaserat samhälle samt miljöövervakning. Den sistnämnda av dessa fyra kurser kan ersättas av praktik på ett företag, en myndighet eller organisation som du valt själv.

Under den tredje terminen läser du två metodkurser i miljövetenskap: analys och metodik samt tillämpad miljövetenskap. Därefter gör du på vårterminen ett examensarbete. Ditt examensarbete kan utföras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet alternativt på en forskningsavdelning. På så sätt får du möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät under studietiden, vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Du kan välja att läsa utbildningen som ett tvåårigt masterprogram, men det går också att via ett alternativt studieupplägg avsluta programmet efter ett år och ta ut en magisterexamen. Kontakta studievägledaren för information om hur du ska göra om du är intresserad av det alternativet.

Karriärmöjligheter

Med en examen i strategiskt miljöarbete är du och din kunskap efterfrågad i hela samhället. Efter utbildningen kan du exempelvis komma att arbeta med hållbarhetsfrågor och förebyggande miljöskydd inom både privat och offentlig sektor. Utbildningen ger dig goda förutsättningar att arbeta i en beslutsfattande roll på kommunal, regional och nationell nivå samt på företag och industrier. Vanliga yrken efter examen är miljöstrateg, hållbarhetsansvarig och miljöchef.

Film med tidigare studenter

Möt Oscar och Isabelle, tidigare studenter på naturvetenskapliga kandidatprogrammet, miljövetenskap. I filmen berättar Oscar om sitt jobb som miljökonsult på ÅF. Isabelle, som även läst en master i miljö- och hälsoskydd, berättar om sitt arbete som miljöinspektör på Landskrona Stad.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Miljövetenskap

Besöksadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

Postadress
Sölvegatan 37, 223 62 Lund

https://www.cec.lu.se/sv/utbildning

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

kandidatexamen i miljövetenskap eller annat naturvetenskapligt ämne eller motsvarande utländsk examen, kurser i grundläggande miljövetenskap 15 hp, miljörätt 15 hp, miljöekonomi 15 högskolepoäng eller liknande. Dessutom krävs Svenska B och Engelska B.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 7 juni 2026

Ansökan

Stängd för anmälan

UrvalsgrupperHT 2023

Totalt antal antagna

Höstterminen 2023 - 6 st

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Miljövetenskap, Strategiskt miljöarbete - Masterprogram är 340 000 SEK.