Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder - Masterprogram

Program 120 högskolepoäng · 2 år · Masterexamen

Beskrivning

Detta masterprogram ger dig en tvärvetenskaplig utbildning med inriktning på miljö och klimat i arktiska områden. Programmet handlar om hur biologiska, naturgeografiska och samhällets processer formar och påverkar de arktiska miljöerna. Du får kunskap i globala miljöfrågor och globala kretslopp samt fördjupad kompetens vad gäller klimatförändringar i Arktis, liksom miljöfrågor och miljöförvaltning i regionen.

I samband med att Arktis blir alltmer tillgängligt för människor ökar aktiviteten i området, vilket påverkar både naturresurserna och befolkningen där. Som student vid vårt masterprogram får du erfarenhet av planering och verktyg för miljöarbete i regionen. Utbildningen förbereder dig också på att kunna samverka i tvärvetenskapligt lagarbete med medarbetare från olika internationell och kulturell bakgrund.

 

Programmet är en gemensam nordisk masterutbildning som ges av Lunds universitet, Agricultural University of Iceland och University of Helsinki. Som student kan du få examen från två av dessa universitet. Masterprogrammet omfattar en obligatorisk termin på Island, och du kommer också att ha tillgång till kurser och forskningsprojekt hos något av de fyra övriga partneruniversiteten i programmet. Dessa är University of Oulu, University of Århus, Greenland Institute of Natural Resources samt Estonian University of Life Sciences. Utbildningen ges på engelska.

 

Många av lärarna på utbildningen är också forskare. Vid vår institution bedrivs forskning med fokus på klimat- och miljöfrågor både lokalt och globalt samt huvudsakligen med tvärvetenskaplig karaktär. Våra forskare har ett mycket stort internationellt kontaktnät och genomför fältstudier i många länder.

 

Programstruktur

 

Första året läser du inledningsvis en kurs om växthusgaser och biokemiska kretslopp. Här ingår även fältstudier i subarktisk miljö, i Abiskotrakten i norra Sverige. Därefter läser du några kortare distanskurser i bland annat statistiska verktyg samt klimatförändringar i Arktis. Nästa termin studerar du på Island. De kurserna innefattar såväl forskningsetik och kommunikation som miljöförvaltning och miljöförändringar i Arktis samt havsisekologi.

 

Andra året inleds med valfri kurs vid något av universiteten som deltar i masterprogrammet. Du kan då fördjupa dina kunskaper inom relevant ämne som du vill ha i din profilering. Avslutningsvis gör du ett examensarbete utifrån det ämne som intresserar dig.

 

När du har blivit antagen på programmet ges platsgaranti till samtliga kurser under förutsättning att du uppfyller enskilda kursers särskilda förkunskapskrav.

 

Karriärmöjligheter

 

De accelererande förändringarna i arktiska miljöer ökar behovet av expertis med tvärvetenskaplig kunskap om regionens miljöfrågor. Det behövs personer som har kompetens att omvärldsbevaka och tolka aktuella forskningsresultat samt omvandla dessa till konkreta strategier och policys i arbetet för en hållbar situation i Arktis. Efter avslutat masterprogram kommer du att vara utbildad för jobb inom områden som exempelvis miljövård, konsultbranschen, klimatmodellering och även forskning med fokus på arktiska miljöer.

 

Mer om utbildningen hittar du på www.nateko.lu.se/sv/utbildning/masterprogram

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Program coordinator for LU:

Ulrik Mårtensson
ulrik.mårtensson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Urval

baseras på betyg på akademiska kurser, speciellt de i behörighetsgivande kurser, samt en motivering för ansökan och meriter från yrkesliv och/eller annan praktisk erfarenhet som är relevant för utbildningsprogrammet (från den sökandes Summary sheet ).

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

30 augusti 2021 - 2 juni 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder - Masterprogram är 290 000 SEK.

Viktig information till dig som ska söka ett program på avancerad nivå (master eller magister)

När du söker till ett masterprogram kan det finnas särskilda instruktioner eller extra dokument som ska skickas in med ansökan. För att vara säker på att din ansökan blir komplett, vill vi att du även läser den mer specifika ansökningsinformationen på programsidan på vår internationella webbplats. Det är till exempel vanligt att du ombeds skicka in ett statement of purpose, ett CV eller ett rekommendationsbrev.
 
Läs detaljerade instruktioner om att ansöka till master