Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del

Program 300 högskolepoäng · 5 år

Beskrivning

Vill du kombinera ditt intresse för naturvetenskap med en yrkesutbildning där du kan göra skillnad för andra människor? Vill du arbeta med att behandla och diagnostisera sjukdomar med hjälp av strålning? Eller arbeta med strålskyddsfrågor inom en myndighet eller industri? Då kan sjukhusfysikerutbildningen vara någonting för dig.  

Sjukhusfysiker är experter på strålningsfysik och hur strålning kan användas inom hälso- och sjukvården. De arbetar ofta i team tillsammans med läkare och annan sjukvårdspersonal. Arbetet är varierat och framför allt inriktat på tre områden: bildgivande medicinsk diagnostik (röntgen, nuklearmedicin och magnetresonanstomografi), strålbehandling och strålskydd. Många sjukhusfysiker jobbar även med att driva olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att förbättra vården för framtida patienter. De kan också jobba som strålskyddsexpert på statliga myndigheter eller som produktspecialist på medicintekniska företag.

Under utbildningen

Sjukhusfysikerutbildningens senare del är för dig som redan har läst grundläggande fysik, matematik och programmering, motsvarande de två första åren på programmet, se kursfordringarna på sjukhusfysikerutbildningens hemsida. Under senare del inriktar du dig mot medicinsk strålningsfysik och får bland annat lära dig om:

 • Strålningens växelverkan med vävnad
 • Hur strålningsdetektorer fungerar
 • Dosimetri
 • Grunderna i medicin och tumörbiologi
 • Strålningsbiologi
 • Icke-joniserande strålning och miljöstrålskydd.

På den senare delens andra år blir utbildningen mer kliniskt inriktad med kurser inom:

 • Medicinsk bildbehandling och programmering
 • Ultraljudsfysik
 • Röntgenfysik
 • Magnetresonansfysik
 • Nuklearmedicinsk fysik
 • Strålbehandling

Under det sista året gör du klinisk sjukhuspraktik och avslutar sedan din utbildning med ett spännande examensarbete.

Under hela utbildningen kommer du att samarbeta med forskare och ta del av deras högaktuella forskningsprojekt. En del av undervisningen och det mesta av kurslitteraturen är på engelska, vilket gör dina kunskaper lika användbara i Sverige som utomlands.

Efter utbildningen

När du tagit din sjukhusfysikerexamen får du en legitimation som gör att du kan arbeta med strålningsfysik inom sjukvården. Några exempel på arbetsuppgifter är utveckling inom medicinsk datorbildbehandling, optimering av undersöknings- och behandlingsmetoder, samt strålskydd för personal och patienter. Din arbetsmarknad är dock inte är begränsad till sjukvården, du kan även arbeta som strålskyddsexpert inom kärnkraftsindustrin eller på strålsäkerhetsmyndigheter. Vill du hellre arbeta inom medicinteknisk industri så kan du göra det som exempelvis forskare, produktspecialist eller produktutvecklare. Det finns stora möjligheter för dig att arbeta utomlands.

Efter utbildningen väljer en stor del av studenterna att läsa vidare på en forskarutbildning inom medicinsk strålningsfysik. Detta kan vara en merit för vissa typer av tjänster. Forskarutbildningen kan även leda vidare till en karriär som universitetslärare eller internationell forskare.

 

Öppen för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Medicinsk strålningsfysik, Lund

Besöksadress
Barngatan 4, Skånes Universitetssjukhus, 22185 Lund

Postadress
Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

http://www.msf.lu.se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

För behörighet ska den sökande:

uppfylla kraven på grundläggande behörighet

uppfylla kraven på särskild behörighet till sjukhusfysikerprogrammet; Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E

styrka kurser från tidigare studier motsvarande de fyra första terminerna 120 hp, av sjukhusfysikerprogrammet.

Urval

Alternativt urval 100%

Anmälan & antagning

Start Höstterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

Studieperiod

2 september 2024 - 3 juni 2029

Ansökan

Öppen för sen anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Sjukhusfysikerutbildning, Antagning till senare del är 850 000 SEK.