Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nationalekonomi: Institutioner, marknader och företag i ett kinesiskt sammanhang

Kurs 7,5 högskolepoäng

Målet med kursen är att ge en djupgående analys av Kinas väg mot en ekonomi som bygger på fritt företagande och att träna studenten I tillämpad empirisk forskning som bygger på stora datamängder på mikronivå. Kursen kommer specifikt att fokusera på den politiska ekonomin avseende Kinas äganderättsreformer och anlägga en institutionell analys på pågående reformer.

Kursen bygger på det metodologiska ramverket från ny institutionell ekonomi för att skapa förståelse för det snabbt föränderliga näringslivssystemet. Kursen behandlar områden som företagsledning i ett land med socialistiskt ledarskap, företagsnätverkens roll i en omogen juridisk miljö och resursbegränsningar som uppstår på en delvis liberaliserad marknad.

Inte minst behandlar kursen följande områden:

  • institutioner, ekonomiska system och ekonomisk utveckling,
  • förklaringsfaktorer bakom institutionell förändring,
  • staten, intressegrupper och privat inflytande på statens beslutsfattande,
  • privat äganderätt och statligt ägande,
  • privatiseringsstrategier,
  • det juridiska ramverket,
  • nystartade privata företags roll,
  • sociala nätverk.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nek.lu.se/en/study/master/courses

Kontakt

Nationalekonomiska institutionen
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund
Box 7082, 220 07 Lund
+46 46 222 86 57
studievagledare [at] nek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

minst 60 hp nationalekonomi

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Vårterminen 2018

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, halvtid 50%

På engelska

15 januari 2018 - 19 mars 2018

Ordinarie anmälningstid har gått ut.

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperVT 2018

Akademiska poäng på avancerad nivå (APAV)252

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Vårterminen 20185 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Nationalekonomi: Institutioner, marknader och företag i ett kinesiskt sammanhang är 12 500 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen