Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationalekonomi: Ekonometrisk teori

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen behandlar de teoretiska grunderna för avancerade ekonometriska metoder.

Kursen behandlar följande områden:

 • Linjär algebra (avancerad matrisalgebra, vektorrum, underrum, metriska rum, spektral-satsen),
 • Matematik (måtteori, Lebesgueintegral, Stieltjes integral, flervariabelanalys),
 • Numerisk analys (numerisk optimering, numerisk derivata och numerisk beräkning av integraler),
 • Sannolikhetslära (sannolikhetsrum, slumpvariabel, slumpvektor, moment, funktioner av slumpvariabler, momentgenererande funktioner),
 • Asymptotisk analys (konvergens i sannolikhet, stora talens lag, centrala gränsvärdessatser),
 • Statistik (estimator, en estimators egenskaper, inferens),
 • Regressionsanalys från ett geometriskt perspektiv,
 • OLS-estimatorns statistiska egenskaper och inferens,
 • Icke-linjär regressionsanalys,
 • Generaliserad regressionsanalys,
 • Endogenitet och instrumentvariabler,
 • Analys av moment: MM och GMM,
 • Maximum likelihood-metoden,
 • Simuleringsmetoder (Bootstrap, SMM).

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Nationalekonomiska institutionen

Besöksadress
Tycho Brahes väg 1, 223 63 Lund

Postadress
Box 7080, 220 07 Lund

+46 46 222 00 00

http://www.nek.lu.se

Mårten Wallette

Studievägledare

+46 46 222 86 75

marten [dot] wallette [at] nek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Studenter som har antagits till masterprogrammet i nationalekonomi och som har läst 30 hp på avancerd nivå inklusive kursen ”Avancerad ekonometri” är behöriga att läsa denna kurs. För andra studenter krävs minst 90 högskolepoäng nationalekonomi, varav 30 hp nationalekonomi på avancerad nivå samt kurserna ”Avancerad ekonometri” och ”Examensarbete – magisternivå” eller motsvarande ska ingå.

Urval

Platserna fördelas enligt: Högskolepoäng (HPAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2023

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

16 januari 2023 - 21 mars 2023

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Nationalekonomi: Ekonometrisk teori är 30 000 SEK.