Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs

Kurs 7.5 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen behandlar främst frågor som rör ekonomisk tillväxt med hjälp av avancerade dynamiska makroekonomiska modeller med beslutsfattare som optimerar över tiden.

I tillväxtteorin behandlas dynamiska modeller i såväl kontinuerlig som diskret tid och tonvikten ligger på de grundläggande redskapen för avancerad analys av tillväxtfrågor. Med hjälp av dessa modeller ges tillväxtmodellerna en mikroekonomisk underbyggnad som utgår ifrån individers och företags beslut.

Kursen går vidare genom att presentera ett urval modeller för endogen tillväxt och ger en fördjupad bild av vilken roll investeringar i humankapital samt forskning och utveckling spelar för tillväxtprocessen. Avslutningsvis relateras insikterna om tillväxt till ett urval andra ekonomiska, politiska och institutionella faktorer utifrån både teoretiska och empiriska utgångspunkter.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nek.lu.se/en/study/master/courses

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

studievagledare [at] nek [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Studenter som har antagits till masterprogrammet i nationalekonomi och som har läst kursen ”Avancerad makroekonomisk analys” är behöriga att läsa denna kurs. För övriga studenter krävs minst 90 högskolepoäng nationalekonomi, varav minst 30 hp på avancerad nivå och kursen ”Avancerad makroekonomisk analys” eller motsvarande måste ingå.

Urval

Platserna fördelas enligt: Akademiska meriter (APAV): 100 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, deltid 50%

På engelska

Studieperiod

17 januari 2022 - 22 mars 2022

Ansökan

Stängd för anmälan

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs är 15 000 SEK.