Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Ekosystemanalys

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen ger dig kunskap om de fysiska, kemiska och biologiska processer eller händelser som länkar organismer och deras miljö. Genom en kombination av föreläsningar och övningar får du både teoretisk och praktisk förståelse för ekosystem och ekosystemanalys. Efter avslutad kurs kommer du också att kunna förstå hur ekosystem fungerar och hur de kan påverkas av ett förändrat klimat och miljö.

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för hur olika ekosystem påverkar och påverkas av atmosfären och geologin. Du lär dig hur landskapets ekologi och funktion påverkas av och själv påverkar utbytesprocesser mellan mark,vegetation och atmosfär. Syftet är att ge en solid teoretisk bakgrund för praktiskt arbete med problemställningar som relaterar till globala miljöproblem och klimatförändringar.

Kursens innehåll

Kursen innehåller föreläsningar inom ämnesområdena biogeografi, biogeokemi, hydrologi och praktisk ekosystemanalys. Kursen innehåller från start ett fältarbete som utvidgas genom kurstiden och som kulminerar med en veckolång intensiv fältvecka med efterföljande projektarbete. Mätmetodik inkluderar grundläggande upprepad vegetationsinventering, kemisk mark- och vegetationsanalys samt mätningar av gasutbyte mellan mark, vegetation och atmosfär.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, laborationer, fältövningar, seminarier,gruppövningar och projektarbeten.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Lena Ström

E-post: lena [dot] strom [at] nateko [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande samt 30 hp naturvetenskapliga studier

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2022

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

23 mars 2022 - 5 juni 2022

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Ekosystemanalys är 36 250 SEK.