Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Markytans processer och landskapsdynamik

Kurs 15 högskolepoäng

Beskrivning

Kursen handlar om jordytans landformer, ursprung och utveckling. En viktig del är människans påverkan på landskapets dynamik och varaktiga förändringar, samt landskapens utveckling i olika klimat- och rumsskalor. Huvudsakligen diskuteras nordiska förhållanden, men även tropiska och subtropiska miljöer.

Kursen fokuserar på jordytans landformer, ursprung och utveckling för att ge fördjupade och tillämpade kunskaper om jordens landskap och de processer, särskilt de abiotiska, genom vilka landskapen utvecklas och förändras i olika klimat- och rumsskalor.

Kursens innehåll:

  • landskap, landskapsformer, landformsbildande processer och deras koppling till klimatförhållanden och antropogena faktorer
  • geomorfologiska processers roll inom landskapsdynamik
  • naturresursplanering, markvård, markförstöring och landskapsförändringar i ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv

Centrala moment gäller människans påverkan på landskapets dynamik och varaktiga förändringar. Särskilt berörs nordiska förhållanden, men även tropiska och subtropiska miljöer behandlas. Stor vikt läggs vid analys av det nutida landskapet som ett resultat av jordens utveckling i ett långt tidsperspektiv under olika klimatförhållanden. Kursen har ett längre fältmoment, som oftast genomförs utanför Europa.

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Petter Pilesjö

E-post: petter [dot] pilesjo [at] gis [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 120 hp naturvetenskapliga studier, inklusive NGEA01 (Introduktion till jordens miljö), NGEA07 (Naturgeografisk teori och metodik), NGEA04 (Ekosystemanalys), NGEA06 (Klimatsystemet), NGEA11 (Geografiska informationssystem) och NGEA03 (Fjärranalys för landskapsstudier) eller motsvarande.

Urval

Platserna fördelas enligt följande: Betyg 20%, Högskoleprov 10% och antal tidigare högskolepoäng vid sista anmälningsdag (upp till 165) 70%.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2024

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

15 januari 2024 - 19 mars 2024

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Markytans processer och landskapsdynamik är 38 750 SEK.