Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturgeografi: Hydrologi

Kurs 15 högskolepoäng

Tillgång till vattenresurser av tillräckligt god kvailitet och i tillräckligt stora kvantiteter är frågor som får allt större betydelse över hela vår planet. Det övergripande målet med kursen är att ge studenten hydrologiska kunskaper ur olika perspektiv. Detta inebär att studenten ska behärska vattnets kretslopp i naturen och hur människan påverkar detta på olika sätt. Viktiga komponenter är förhållandet mark - vatten - vegetation, vattnets rörelser på markytan, infiltration och rörelser i marken. Begrepp som akvifer, grundvattenbildning, vattenhållande förmåga, mättade och omättade zonen, ytavrinning, stormflod och översvämningar och deras orsaker är centrala i kursen.

Mer om utbildningen hittar du på http://www.nateko.lu.se/ngea20

Stängd för anmälan

Alla utbildningstillfällen

Kontakt

Study advisor: Susanna Olsson, e-mail: susanna [dot] olsson [at] nateko [dot] lu [dot] se, phone: +46 46 222 36 22

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, Engelska B samt 60 hp naturvetenskapliga studier. Rekommenderade förkunskaper ges av kurserna NGEA01 Introduktion till Jordens miljö, NGEA04 Ekosystemanalys, NGEA21 Klimatsystemet samt NGEA07 Naturgeografisk teori och metodik.

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 20 %, Högskoleprov: 10 %, Akademiska meriter (APGR): 70 %.

Anmälan & antagning

Start Vårterminen 2021

Dagtid Lund, heltid 100%

På engelska

Studieperiod

18 januari 2021 - 23 mars 2021

Ansökan

Kan bara sökas inom utbildningsprogram.

Anmäl dig via antagning.se

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se


Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://antagning.se/sv/studier-pa-hogskoleniva/anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturgeografi: Hydrologi är 36 250 SEK.